Pomáhejte s námi...

Diakonie vděčně přijímá finanční (jednorázové i pravidelné) a podle možností i materiální dary. S jejich přispěním rozvíjíme svou činnost. Ceníme si i Vaší ochoty k dobrovolnické práci pro Diakonii.