Dobrovolníci jsou důležitou součástí naší pomoci

Podívejte se, jaké jsou možnosti dobrovolnictví ve střediscích a školách Diakonie
Image
Dobrovolnice Krabice od bot

Většina středisek a škol v Diakonii velmi ráda dobrovolníky vítá. Možnosti jejich uplatnění jsou různé - od pravidelných návštěv klientů, přes práci na zahradě až po administrativní činnosti. Některá střediska nabízejí specifické dobrovolnické programy. Projděte si seznam míst, kde a jak se dobrovolníci můžou zapojit. Pro více informací je neváhejte kontaktovat.

Celorepublikové projekty
Krabice od bot: největší česká vánoční sbírka

Hledáme dobrovolníky na pomoc s přijímáním, tříděním a rozdáváním dárků pro děti v nouzi po celé republice. Můžete přijít pomoci na sběrné místo, nebo si otevřít vlastní a pomoci nám obdarovat chudé děti ve vašem okolí. Krabice od bot funguje jen díky stovkám dobrovolníků, kteří společně obdarují téměř 50 000 dětí a rodičů v nouzi. Vítáme i firemní dobrovolníky.

Registraci sběrných míst pro rok 2023 ukončujeme 30. 9. 2023.

Termín konání sbírky je 20.11. - 5. 12. 2023.

Více informací na info@krabiceodbot.cz.

Sbírka Školákům od srdce: 3. - 4. 9. 2023

Pro celorepublikovou sbírku školních pomůcek, která se bude konat 3. a 4. 9. 2023 hledáme dobrovolníky na příjem darů a oslovování dárců v hypermarketech po celé republice. Vhodné i pro mládež od 15 let.

Pracujete ve vaší organizaci s dětmi v nouzi? Přihlaste se jako organizátor sbírky ve vašem městě a zajistěte pro vaše klienty výbavu pro začátek školního roku.

Registraci organizací pro ročník 2023 ukončujeme 31. 7. 2023.

Pro více informaci pište na skolakumodsrdce@diakonie.cz.

Dobrovolníci při mimořádných událostech v ČR

Hledáme dobrovolníky, kterým je více než 18 let, pro práci v České republice. Zapojíte se při mimořádných událostech jako jsou povodně nebo tornádo a do pomoci uprchlíkům. 

Praha
Diakonie Praha

Diakonie Praha nabízí ve svých 14 službách širokou paletu možností zájemcům o dobrovolnické aktivity.

Pomoc vítáme ve službách pro lidi s hendikepem nebo pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, v SOS Centru nebo třeba v Následné péči Dobroduš, která se věnuje lidem s duševním onemocněním.

Jsme otevřeni všem formám zapojení, s různou časovou náročností: od jednorázové pomoci až po dlouhodobou spolupráci. Prostor u nás najdou firmy, organizace i jednotlivci.

Kontakt pro dobrovolníky: Ivana Hlochová, 602 762 739, hlochova@diakonie-praha.cz

Projekt DOMA Střediska celostátních programů a služeb

Do našich rozličných projektů hledáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří mají chuť zapojit se do pomoci seniorům, lidí s hendikepem, cizincům žijícím v ČR nebo by se rádi zapojili do organizace charitativního Běhu proti násilí. Dále oceníme šikovné lidi napříč nejrůznějšími dovednostmi jako grafiky, fotografy, kameramany nebo manuálně zručné lidi.

Jihočeský kraj
Diakonie Písek

Nejvíce budeme rádi za pomoc při doprovodu klientů. Jejich možnosti pohybu jsou značně snížené a sami se často neodváží na delší vycházku. Dále oceníme pomoc při přípravě různých volnočasových aktivit pro klienty (povídání, čtení, vyrábění, zpívání apod.). Pokud byste měli o dobrovolnictví zájem, kontaktujte, prosím, sociální pracovniky našeho střediska, denně od 7:00 do 15:00.

Diakonie Rolnička Soběslav

V Rolničce dobrovolníci pomáhají několika způsoby - mohou se zapojit do projektu Kamarád pro volný čas, pomáhat při organizaci sportovních kroužků, navštěvovat Klub dobrovolníků v knihovně nebo nám pomáhat při pořádání akcí pro veřejnost a beneficí.

Kontakt pro dobrovolníky: Renata Štaubrová, tel: 777 327 382, e-mail: dobrovolnik@rolnicka.cz

Jihomoravský kraj
Diakonie Brno

Dobrovolníci se mohou zapojit do našich programů Návštěvy proti samotě a Nebuď sám, nebo pomáhat v jedné z našich služeb.

Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte:
Magdaléna Šrubařová, 734 790 995, dobrovolnici@diakoniebrno.cz

Diakonie Betlém (Klobouky u Brna)

Zapojit se do činnosti Diakonie BETLÉM může vlastně každý, komu záleží na zlepšení života dětí a dospělých osob se zdravotním postižením. Svůj prostor zde mají nejen kmenoví pracovníci, ale i dobrovolníci, kteří věnují to nejcennější, co lze dát: zájem a čas.

Královéhradecký kraj
Diakonie Světlo Vrchlabí

Diakonie pomáhá na Vrchlabsku rodinám s dětmi v obtížných situacích, dospělým s postižením nebo rodinám s dětmi s postižením. Pořádá také řadu akcí, kde se mohou dobrovolníci zapojit. Kontakt pro dobrovolníky je Ivana Hadincová, tel.: 733 780 506, e-mail: spirala.svetlo@diakonievr.cz

Diakonie Dvůr Králové

V našem středisku rádi uvítáme jakoukoli pomoc dobrovolníků. Zapojit se u nás mohou jako jednotlivci, tak i celá firma. Práce se u nás najde vždycky dost. Můžete nám pomoct například s:

 • různými aktivitami pro klienty (doprovod při výletech, společné povídání, předčítání apod.)
 • údržbou zahrady (sekání trávníku, údržba záhonů)
 • občasná pomoc s prací v interiéru (malování, mytí oken)
Diakonie Milíčův dům Jaroměř

Dobrovolníky rádi přijímáme a snažíme se vždy využít jejich schopností. V čem se můžete zapojit?

 • výpomoc při zajištění jednorázových akcí
 • zajištění volnočasových aktivit (kroužky apod.)
 • lektor mimoškolního vzdělávání (dobrovolník pro doučování dětí)
 • výpomoc při menších opravách či výmalbě prostor
 • další aktivity dle výběru dobrovolníků

Kontakt pro dobrovolníky je Pavla Svatoňová, tel.: 739 244 863, e-mail: svatonova@milicak.cz

Speciální školy Diakonie

Dobrovolníci mohou pomoci s:

 • asistence dětem (relaxační nebo zájmové činnosti)
 • pomoc při prázdninových akcích
 • pomoc při vycházkách a výletech

Naše škola má čtyři pracoviště ve Vrchlabí, Trutnově, Dvoře Králové a Hradci Králové.

Diakonie Betanie Náchod

Ve fantazii a v dobrovolnictví se meze nekladou. Umíte něco dobře? Pojďte nám pomoct. Uvítáme šikovné lidi jako asistenty k našim klientům (procházky, povídání, pořádání různých zájmových činností), lidi, kterým nevadí pracovat na zahradě nebo dělat drobné opravy v budově, i lidi, kteří umí fotit nebo třeba spravovat sociální sítě. V případě zájmu kontaktujte ředitelku Lucii Pavlistovou, tel. 735 792 295, e-mail: reditel@betanie-na.cz.

Moravskoslezský kraj
Diakonie Ostrava

Dobrovolnictví je z nejcennějších darů, které může naše středisko přijmout. Dobrovolníky rádi přijímáme a snažíme se využít jejich schopností v co možná nejširším spektru.

Velmi si ceníme lidí, kteří pravidelně navštěvují klienty v našich službách - povídají si se seniory, předčítají jim nebo doučují děti, aj. Vítáme také pomoc při organizaci akcí či různé manuální práce. V našich službách přijímáme také dobrovolníky z firem a společností, které organizují dobrovolnické dny.

Kontakt pro dobrovolníky je Michala Bohošová, tel. 739 244 895, bohosova@diakonieostrava.cz

Diakonie Rýmařov

Pomoc dobrovolníků spočívá v individuální péči o seniory a všechny uživatele našich služeb, kdy byste s nimi chodili na procházky, četli jim, poskytovali jim společnost u lůžka (hovořili s nimi, naslouchali jim, předčítali z oblíbené knihy atp.), prováděli drobnou pomoc v domácnosti, pomáhali s organizací volnočasových aktivit a s administrativní prací.

Kontaktní osobou je Marcela Maňurová, mob.: 604 570 210, e-mail: manurova.rymarov@diakonie.cz

Speciální školy Diakonie v Ostravě

Jakou pomoc bychom uvítali?

 • nejvíce úklid a údržbu školní zahrady (hrabání listí a sněhu, renovace oplocení, školní pergoly, laviček či příjezdové cesty k rampě)
 • dále malování vnitřních prostorů pracovišť, údržbářské a úklidové práce, administrativní práce
 • organizace zábavných akcí pro děti (divadlo, hudební vystoupení jednotlivce, koncerty, sportovní den, soutěže)
 • rádi uvítáme i dobrovolníky z firem a společností, které organizují dobrovolnické dny

Škola Diakonie v Ostravě má čtyři pracoviště (Vítkovice, Hrabůvka, Poruba, Hlučín).

 

Olomoucký kraj
Diakonie Sobotín

Dobrovolníci se mohou zapojit do organizace volnočasových aktivit pro seniory (Petrov nad Desnou), nebo pro mladé lidi (Domy na půl cesty v Olomouci a Jeseníku). 

Středočeský kraj
Speciální škola v Čáslavi

Děti v naší škole potřebují při řadě aktivit asistenci. Uvítáme proto pomoc při společné práci s učiteli ve třídě, pomoc při krmení, procházkách či různých pobytech a akcích mimo školu nebo také při hygieně. Budeme rádi i za pomoc při větším úklidu nebo malování.

Diakonie Střední Čechy

Dobrovolníci mohou pravidelně pomáhat v našich službách pro seniory, lidi v nouzi nebo lidi s postižením, nebo jednorázově vypomoci na našich akcích.

Kontaktní osoba: Iva Mierva, e-mail mierva.iva@diakonie-stred.cz, tel.: 734 516 736

Ústecký kraj
Diakonie Litoměřice

Hledáme dobrovolníky, kteří s námi vyrazí na výlety nebo za kulturou, pomůžou s hlídáním dětí nebo naše klienty něco zajímavého naučí. Dobrovolnické činnosti probíhají v Litoměřicích, Terezíně, Lovosicích a okolí.

Diakonie Krabčice

Diakonie v Krabčicích pod Řípem provozuje domov pro seniory a domov pro lidi s demencí. Uvítáme dobrovolníky, kteří budou klienty navštěvovat, doprovázet je na procházky nebo si připraví zajímavý program (zpívání, promítání, ukázku tance apod.).

Diakonie Most

Diakonie v Mostě provozuje dobrovolnické centrum a zajišťuje, vzdělává a podporuje dobrovolníky nejen pro vlastní služby, ale i pro jiné pomáhající organizace z Mostecka. Nabízí tak širokou paletu možností, jak pomáhat např. v azylovém domě, domácím hospici nebo domově pro seniory.

Vysočina
Diakonie Myslibořice

V naší organizaci využijeme dobrovolníky především k těmto činnostem:

 • jako doprovod na vycházky do parku
 • jako společníka u lůžka našich klientů, kteří vlivem své nemoci a stáří tráví většinu dne na svém pokoji
 • na hraní společenských her s klienty, při četbě knih
 • jako pomocníka při organizování akcí pořádaných naším střediskem (besedy, koncerty, sportovní a kulturní akce)
 • v naší knihovně
 • jako pomocníka v kuchyni, při úklidu a na zahradě.

Kontakt pro dobrovolníky je Blanka Veselská, tel. 604 685 901, e-mail: dobrovolnictvi@domovmysliborice.cz

Západočeský kraj
Diakonie Západ

Diakonie Západ má vlastní dobrovolnické centrum, které hledá, školí a podporuje dobrovolníky pro služby po celém kraji, např. pro doučování, chráněná bydlení, dům s pečovatelskou službou, denní stacionáře apod. Příležitosti pro dobrovolníky máme v Plzni, Nýřanech, Dobřanech, Klatovech, Rokycanech a dalších městech. Kontakt: Lucie Smržová, tel. 739 946 604, e-mail: dobrovolnik@diakoniezapad.cz

Zlínský kraj
Diakonie Valašské Meziříčí

Dobrovolníky uvítáme trvale v těchto oblastech:

 • společnost pro seniory v pobytových službách i domácnostech (např. povídat si, naslouchat, vzpomínat, předčítat, tvořit, jít spolu na kafe, procházku či na bohoslužbu, hrát stolní hry, zpívat...),
 • společné trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením (např. zajít spolu do kina, na kávu, na koncert, na výstavu, na plavání, na jarmark...),
 • zajišťování provozu v Dobročinném obchůdku Darovánek,
 • výroba drobných dárkových předmětů  pro benefiční prodej a dárce,
 • jednorázová pomoc při benefičních akcích, výletech, bohoslužbách apod. (příprava občerstvení, fotografování, obsluha benefičního prodeje, doprava klientů na invalidním vozíku...),
 • pomoc při údržbě budov a zahrad (péče o květiny, zastřihávání keřů, hrabání listí, drobné opravy...).

Kontakt pro dobrovolníky je Alena Hellerová, T: 739 324 816, E: hellerova@diakonievm.cz

Diakonie Vsetín

Diakonie na Vsetíně provozuje dobrovolnické centrum a zajišťuje, vzdělává a podporuje dobrovolníky nejen pro vlastní služby, ale i pro jiné pomáhající organizace ze Vsetínska. Nabízí tak širokou paletu možností, jak pomáhat např. s doučováním dětí, v nízkoprahovém klubu, dobročinném obchodě nebo domovech pro seniory.

Kontakt pro dobrovolníky je: Sušňová Silvie, tel.: 734 761 690, e-mail: dobrovolnici@diakonievsetin.cz

Diakonie Cesta Uherské Hradiště

Diakonie v Uherském Hradišti pomáhá dětem a dospělým s postižením. Pokud máte zájem pomoci, určitě spolu najdeme něco, co vás bude těšit!