Organizační jednotky

Tady najdete, jak je Diakonie řízená a jaká je její struktura.

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Belgická 22

12000 Praha 2

IČO:
45242704
Ředitel/ka:
Jan Soběslavský
Poskytujeme služby pro:

Ředitelství Diakonie.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Diakonie ČCE - středisko Praha

Vlachova 1502/20

15500 Praha 13 - Stodůlky

IČO:
62931270
Ředitel/ka:
Poskytujeme služby pro:

Diakonie Praha je největším poskytovatelem sociálních služeb na územích hlavního města Prahy. Od roku 1990 pomáhá lidem, kteří se pro svůj mentální a kombinovaný hendikep, onemocnění, věk nebo krizovou životní situaci neobejdou bez pomoci a podpory druhých. Poskytuje ambulantní, pobytové i terénní služby pro děti, mládež, dospělé a seniory na různých místech města. Nabízí 14 služeb, které poskytuje v zařízeních pro osoby s mentálním a kombinovaným hendikepem, v centru pro krizovou pomoc, v azylovém domě pro matky s dětmi, v sociálně aktivizační službě pro rodinu a dítě, v následné péči pro lidi s duševním onemocněním, a provozuje sociální podnik Levandule.

 

 

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Čajkovského 1640/8

13000 Praha 3 – Žižkov

IČO:
48136093
Ředitel/ka:
David Michal
Poskytujeme služby pro:

Středisko zastřešuje programy specializované pomoci lidem hledajícím v ČR bezpečí, dorozumění anebo porozumění v neobvyklé nebo nouzové situaci. Naše programy a služby jsou různorodé, spojuje je však snaha pomoci našim klientům překonat bariéry, které brání kontaktu s vnějším světem, ať se již jedná o postižení, náročný start do života, stáří, neznalost jazyka nebo nepřijetí většinovou společností.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha

V Zápolí 21/1250

14100 Praha 4 - Michle

IČO:
71197630
Ředitel/ka:
Milan Černý
Poskytujeme služby pro:

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha pracoviště Michle, Stodůlky a Strašnice poskytují vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a s více vadami.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Kouřimská 15

28002 Kolín

IČO:
42744326
Ředitel/ka:
Petr Dvořák
Poskytujeme služby pro:

Posláním střediska Střední Čechy je poskytovat ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. 

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Mateřská škola speciální, Základní škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav

Komenského náměstí 140

26801 Čáslav

IČO:
71197541
Ředitel/ka:
Květuše Mašínová
Poskytujeme služby pro:

Posláním školy je výchova a vzdělávání žáků s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením, souběžnými vadami a autismem.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Diakonie ČCE - středisko Blanka

Jiráskovo nábřeží 2443

39701 Písek

IČO:
46665471
Ředitel/ka:
Marie Bácová
Poskytujeme služby pro:

Diakonie v Písku poskytuje pobytové i terénní služby pro seniory, lidi s demencí i pro lidi s postižením.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava

U Cementárny 23

70300 Ostrava - Vítkovice

IČO:
71197575
Ředitel/ka:
Irena Johanka Savková
Poskytujeme služby pro:

Škola vzdělává děti s kombinovanými vadami již od roku 1994. V současné době se zaměřujeme na výchovu a vzdělávání dětí od 2 do 26 let se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se o kombinaci mentálního postižení, různých forem dětské mozkové obrny, smyslových vad, autismu a autistických rysů. Působí na třech místech v Ostravě: v Ostravě-Vítkovicích a na odloučených pracovištích v Ostravě-Porubě a Hrabůvce. Najdete nás také v Hlučíně.

Pondělí: 7:00 - 16:00
Úterý: 7:00 - 16:00
Středa: 7:00 - 16:00
Čtvrtek: 7:00 - 16:00
Pátek: 7:00 - 16:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

Syllabova 1278/19

70300 Ostrava - Vítkovice

IČO:
41035526
Ředitel/ka:
Barbora Zedníková
Poskytujeme služby pro:

Posláním ostravského střediska Diakonie je poskytovat pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizových situacích (ženám, dětem a matkám s dětmi). Naše středisko poskytuje celkem 7 sociálních služeb pro děti, dospělé i seniory a další související aktivity. Najdete nás ve dvou městech - v Ostravě a v Příboře.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřená
Neděle: Zavřená