Organizační jednotky

Tady najdete, jak je Diakonie řízená a jaká je její struktura.

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Belgická 22

12000 Praha 2

IČO:
45242704
Ředitel/ka:
Hana Sklenářová
Poskytujeme služby pro:

Ředitelství Diakonie.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Diakonie ČCE - středisko Praha

Vlachova 1502/20

15500 Praha 13 - Stodůlky

IČO:
62931270
Ředitel/ka:
Renata Chmelová
Poskytujeme služby pro:

Diakonie Praha je největším poskytovatelem sociálních služeb na územích hlavního města Prahy. Od roku 1990 pomáhá lidem, kteří se pro svůj mentální a kombinovaný hendikep, onemocnění, věk nebo krizovou životní situaci neobejdou bez pomoci a podpory druhých. Poskytuje ambulantní, pobytové i terénní služby pro děti, mládež, dospělé a seniory na různých místech města. Nabízí 14 služeb, které poskytuje v zařízeních pro osoby s mentálním a kombinovaným hendikepem, v centru pro krizovou pomoc, v azylovém domě pro matky s dětmi, v sociálně aktivizační službě pro rodinu a dítě, v následné péči pro lidi s duševním onemocněním, a provozuje sociální podnik Levandule.

 

 

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Čajkovského 1640/8

13000 Praha 3 – Žižkov

IČO:
48136093
Ředitel/ka:
David Michal
Poskytujeme služby pro:

Středisko zastřešuje programy specializované pomoci lidem hledajícím v ČR bezpečí, dorozumění anebo porozumění v neobvyklé nebo nouzové situaci. Naše programy a služby jsou různorodé, spojuje je však snaha pomoci našim klientům překonat bariéry, které brání kontaktu s vnějším světem, ať se již jedná o postižení, náročný start do života, stáří, neznalost jazyka nebo nepřijetí většinovou společností.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha

V Zápolí 21/1250

14100 Praha 4 - Michle

IČO:
71197630
Ředitel/ka:
Milan Černý
Poskytujeme služby pro:

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha pracoviště Michle, Stodůlky a Strašnice poskytují vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a s více vadami.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Kouřimská 15

28002 Kolín

IČO:
42744326
Ředitel/ka:
Petr Dvořák
Poskytujeme služby pro:

Posláním střediska Střední Čechy je poskytovat ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. 

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Mateřská škola speciální, Základní škola a Praktická škola Diakonie ČCE Čáslav

Komenského náměstí 140

26801 Čáslav

IČO:
71197541
Ředitel/ka:
Květuše Mašínová
Poskytujeme služby pro:

Posláním školy je výchova a vzdělávání žáků s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením, souběžnými vadami a autismem.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Diakonie ČCE - středisko Blanka

Jiráskovo nábřeží 2443

39701 Písek

IČO:
46665471
Ředitel/ka:
Marie Bácová
Poskytujeme služby pro:

Diakonie v Písku poskytuje pobytové i terénní služby pro seniory, lidi s demencí i pro lidi s postižením.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Mrázkova 700/III

39201 Soběslav

IČO:
47268701
Ředitel/ka:
Poskytujeme služby pro:

Diakonie Rolnička již od roku 1994 pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu.

Pondělí: 7:00 - 16:00
Úterý: 7:00 - 16:00
Středa: 7:00 - 16:00
Čtvrtek: 7:00 - 16:00
Pátek: 7:00 - 16:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

Rovné 58

41187 Krabčice

IČO:
41328523
Ředitel/ka:
Aleš Gabrysz
Poskytujeme služby pro:

Diakonie v Krabčicích poskytuje sociální služby pro seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí, na které se dlouhodobě specializujeme. Provozuje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Na Podřipsku působíme už 150 let. Naší snahou je budovat důstojný domov pro naše rodiče.

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno