O nás

Image
Hospic Citadela

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Poskytujeme sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby ve více než 279 zařízeních (střediska a školy) po celé České republice. V současné době nabízíme 217 registrovaných sociálních služeb.

V přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Humanitární pomoc v ČR (např. při povodních nebo tornádu) a rozvojovou spolupráci v zahraničí organizuje Diakonické Středisko humanitární a rozvojové spolupráce .

Naše práce a poslání vychází z křesťanských hodnot, pomáháme všem bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, barvy pleti či sexuální orientace. Podívejte se na náš etický kodex. Náš tým tvoří více než 2500 pracovníků po celé republice a 800 dobrovolníků. Přidejte se.

Obnovenou činností po roce 1989 navazujeme na předválečnou Českou diakonii. Jsme součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a máme partnery po celém světě. Naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Naše hodnoty

milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč a jak dělám.

společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Pomáháme lidem
v krizových situacích

dětem a maminkám v ayzlových domech
rodinám s dětmi v nesnázích
dětem a teenagerům na ulici, lidem žijícím v chudobě, sociálním vyloučení nebo zadlužení

Pomáháme lidem ve stáří

seniorům doma, aby mohli zůstat ve svém prostředí
seniorům v domovech a dalších zařízeních pro důstojné stáří
lidem s demencí, aby mohli žít v bezpečném prostředí

Pomáháme lidem s postižením

rodinám, kde se narodilo dítě s handicapem
dětem ve speciálních školách s rodinným prostředím
dětem i dospělým v domovech i stacionářích
lidem s duševním onemocněním
lidem s handicapy najít práci, bydlení a žít běžným životem

Pomáháme také

lidem při živelných pohromách i válečných konfliktech ve světě
lidem vykořisťovaným na trhu práce
lidem pečující o své blízké celostátním komplexním poradenstvím Pečuj doma
Image
Hana Sklenářová

Slovo ředitelky

Milí přátelé,
Diakonie Českobratrské církve evangelické pomáhá jednotlivcům i rodinám v obtížných životních situacích. Činíme tak prostřednictvím stovek profesionálů po celé republice. Díky nim jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a patříme ke špičce ve speciálním školství. Co je pro Diakonii charakteristické? Neustále se učíme, nebojíme se výzev a víme, na co navazujeme: počátky naší práce sahají až do dávných dob, kdy se v prvních křesťanských komunitách začala utvářet služba, jejímž cílem byla pomoc potřebným. Vědomí této dějinné souvislosti nás naplňuje pokorou. Věřím, že web Diakonie Vám bude dobrým průvodcem po našich službách a naleznete na něm vše, co Vás ohledně Diakonie zajímá.
V úctě,

Hana Sklenářová, ředitelka Diakonie ČCE

Naše historie

V roce 1864 založil evangelický farář Václav Šubert v Krabčicích pod Řípem „opatrovnu“ pro děti místních sedláků. Jedná se o první diakonický projekt na našem území. V Krabčicích dodnes Diakonie provozuje domov odpočinku ve stáří. V roce 1903 vznikla „Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých". Sestry diakonky pracovaly v různých zdravotnických zařízeních či docházelo ošetřovat nemocné do rodin. V roce 1959 zakázal činnost Diakonie komunistický stát. Péče o potřebné se však neformálně udržuje v jednotlivých sborech evangelických církví.

Českobratrská církev evangelická obnovuje Diakonii 1. června 1989 a postupně rozvíjí celou paletu sociálních služeb (služby krizové pomoci, stacionáře pro děti s mentálním postižením, domácí péči o seniory a zdravotně postižené). Služby Diakonie se po roce 2000 rozšířily o služby sociální prevence, jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, občanské poradny nebo azylové domy. V roce 2003 přibyly do rodiny Diakonie také služby hospice.

Důležitý byl také vznik speciálních škol. Dnes provozuje Diakonie speciální školy určené dětem s mentálním a kombinovaným postižením na 16 místech republiky a je jedničkou v oblasti speciálního školství. V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, které pomáhá při humanitárních katastrofách u nás i ve světě. Důraz Diakonie klade i na vzdělávání, proto založila Diakonickou akademii, která připravuje kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na práci v sociálních službách.

V posledních letech Diakonie rozvíjí sociální podnikání a vytváří chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. A stále roste. V loňském roce už pomohla více než 28 tisícům lidí.

Diakonie v číslech

Najdete nás na
279
místech v ČR
Poskytujeme přes
200
různých služeb
Působíme také v
8
zemích světa
Za rok jsme pomohli
46000 +
lidí
Image
Speciální škola

Staňte se součástí našeho týmu