Měsíc dobročinné závěti pomáhá také Diakonii

Image
Měsíc závěti
Diakonie ČCE se připojuje k Měsíci dobročinné závěti, který začíná symbolicky dnes, 13. září, Mezinárodním dnem závěti. Diakonie i díky rostoucímu počtu dárců, kteří odkázali svůj majetek na dobročinné účely, pomáhá potřebným. V darovaném domě provozuje chráněné bydlení a letos i pomocí daru ze závěti zrekonstruovala speciální školu.
15/09/2023

Měsíc dobročinné závěti trvá od 13. září do 13. října 2023. Vyhlašuje ho každoročně koalice Za snadné dárcovství. Koalice ve zmiňovaném období proplatí notářský poplatek za sepsání závěti všem dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci. Dar formou závěti často slouží jako gesto vděku za péči dobročinných organizací, jako je Diakonie.


Závěť pomohla při rekonstrukci speciální školy a vybudování chráněného bydlení

Prvního září 2023 přivítala své žáky a žákyně zrekonstruovaná speciální škola pro děti s mentálním a kombinovaným hendikepem v pražské ulici V Zápolí. Díky rekonstrukci mohla škola vyjít vstříc potřebám více rodin a mohla navýšit kapacitu na osmdesát žáků z původních čtyřiceti osmi. Na rekonstrukci školy byly využity také 2,3 miliony korun ze dvou závětí. Pro projekt byly tyto dary velmi důležité, protože investiční dotace na rekonstrukce speciálních škol v Praze neexistují a zároveň jsou speciální školy vyjmuty i z dotací Evropské unie.


Závěť pomáhala též středisku Diakonie v Brně. Dárkyně věnovala v devadesátých letech formou závěti Diakonii dům. Dnes se tam nachází chráněné bydlení pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním a denní stacionář pro seniory.


„Jsme vděční, že tímto způsobem rozvíjíme odkaz našich dárců a prostřednictvím darů opět pomáháme těm nejzranitelnějším. Ač je to u nás v očích veřejnosti zatím nezvyklé, může být dar formou závěti pro neziskové organizace velkou pomocí. V Diakonii s tím máme jen pozitivní zkušenosti,“ říká Zdeňka Marešová, vedoucí oddělení péče o dárce z Diakonie.


Počet sepsaných závětí se zvyšuje a myslí se i na dobročinnost


Loni sepsali obyvatelé ČR o 10 tisíc závětí více než před osmi lety. V roce 2015 šlo o 17 300 testamentů. V roce 2022 už o 27 295, jak vyplývá z dat Notářské komory ČR. Koalice Za snadné dárcovství k tomu doplňuje data z vlastního šetření: 33 % lidí, kteří plánují sepsat závěť, uvažuje o možnosti přispět na dobročinné účely.


Zájem o sepsání závětí pravděpodobně roste též proto, že lidé chtějí předejít možným majetkovým sporům mezi pozůstalými, ke kterým někdy dochází. Řešení takových sporů bývá pro všechny strany velmi trápivé. Druhým důvodem zvyšujícího se zájmu o závěti může být právě potřeba cíleně rozhodnout, komu majetek předat. Pokud člověk závěť nesepíše, majetek se rozdělí podle zákonných dědických tříd. Ty ale nepamatují například na přátele zesnulých či instituce, které zesnulí po celý život podporovali.
Věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci prostřednictvím závěti umožňuje konat dobré skutky i po smrti. I malý dar se počítá.


Češi jsou dobří ve filantropii


Průzkumy opakovaně ukazují, že Češi jsou štědrým národem. Například podle posledního World Giving Indexu (za rok 2021) se filantropie v České republice umístila na velice solidním 13. místě ze 119 sledovaných zemí světa. „Za rok 2021 jsme dokonce nejrychlejšími meziročními skokany,“ říká Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství. Darování v Česku podle něj neroste jen při krizích, jako bylo tornádo v roce 2021 či napadení Ukrajiny ruským agresorem. „Náš poslední průzkum ukázal, že lidé v ČR jsou postupně otevřenější i méně obvyklým cestám podpory dobročinnosti, jako jsou právě závěti,“ vysvětluje Gregor. 


Více informací o Měsíci dobročinné závěti je dostupných na webových stránkách www.zavetpomaha.cz


Informace, jak lze podpořit díky daru ze závěti činnost Diakonie: www.diakonie.cz/zavet