K chudým dětem letos poputuje 48394 krabic s vánočními dárky

Image
Rozdávání krabic od bot
V letošní vánoční sbírce na pomoc dětem a samoživitelům ohroženým chudobou dárci připravili 48 394 krabic s vánočními dárky. Výnos finanční sbírky Krabice online k dnešnímu datu překročil tři miliony korun. Do sbírky se zapojilo rekordních 205 mateřských a základních škol.
22/12/2022

Praha, 22. prosince 2022 – Dvanáctý ročník sbírky dárků na pomoc dětem a samoživitelům ohroženým chudobou Krabice od bot zaznamenal rekordní výsledek. Dárci připravili 48 394 krabic s vánočními dárky, které v těchto dnech putují do chudých rodin po celé republice. Letošní sbírka byla i přes ekonomicky složitou dobu opět rekordní, což potvrzují i prozatím vybrané tři miliony korun v online sbírce Krabice online. Součástí vybraných darů je také přes 3 000 krabic pro rodiče samoživitele.

Na 151 sběrných místech po celé České republice (loni 141) se do sbírky Krabice od bot zapojilo 13 153 dárců, 205 škol a na 800 organizací, které pomáhaly dárky rozdávat. Šlo o nejrůznější sociální služby, OSPOD, dětské domovy, školy a školy.

Výnos finanční sbírky Krabice online je k dnešnímu datu 3 000 000 Kč a stále se zvyšuje. Sbírka Krabice online totiž běží i nadále.

Solidarita s nejslabšími

Jsme vděční všem dárcům, kteří se zapojili, a více než pěti stům dobrovolníků, kteří i v této náročné době pomohli zorganizovat sběrná místa a sbírali dárky pro ty nejohroženější,“ říká Zdeňka Sobotová, manažerka sbírky Krabice od bot. „Navzdory složité době se povedlo také vybrat už více než tři miliony korun v online sbírce Krabice online, která financuje dlouhodobější projekty a bude svým výtěžkem pomáhat po celý příští rok,“ doplňuje Sobotová. 

Češi darují navzdory složité době

„Jsme rádi, že se nám daří každoročně přilákat k darování také větší počet zapojených lidí a organizací. Otevřeli jsme letos historicky nejvíce sběrných míst, pomáhal nám největší počet dobrovolníků a zapojilo se také historicky nejvíce soukromých firem, ať už darováním krabic s dárky, nebo přispěním do sbírky Krabice online,“ říká Dalibor Hála, mluvčí pořádající Diakonie ČCE, a dodává: „V posledních dvou letech se opakovaně ukazuje, že slova, jako jsou solidarita, pochopení, dobrosrdečnost a dobrá vůle, nejsou Čechům vůbec cizí, ba naopak. Důkazem je celá řada po sobě jdoucích sbírek, kterých se Diakonie také účastnila, ať už to byly sbírky na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě, sbírky na pomoc Ukrajině nebo sbírky Krabice od bot a Školákům od srdce určené pro děti z chudých rodin.“

Informace o sbírkách Krabice od bot, Krabice online a jimi podporovaných projektech najdete na www.krabiceodbot.cz.