Můj 1+0 pro osoby s postižením

Image
Můj 1+0 úvodní web
Umožňujeme klientům žít naplno v chráněném bydlení.
Lidem se zdravotním postižením a s poruchou autistického spektra pomáháme s péčí o domácnost a s řešením osobních záležitostí.

Kde službu poskytujeme

Můj 1+0 pro osoby s postižením Třída 1. Máje
Tř. 1. máje 525
Přeštice
334 01
muj@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-19:00
Úterý: 8:00-19:00
Středa: 8:00-19:00
Čtvrtek: 8:00-19:00
Pátek: 8:00-19:00
Sobota: 9:30-18:00
Neděle: 9:30-18:00
Otevírací doba uvedena u jednotlivých zařízení

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Služba je místem pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo autismem, kteří chtějí žít samostatně, ale síly jim na to (zatím) nestačí.

Poslání

Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením nebo autismem pomoc pro život ve společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou.

Provozní doba

Ubytování je poskytováno nepřetržitě.

Základní činnosti (úkony) jsou poskytovány ve všední den od 8:00 do 19:00 a o víkendech a svátcích od 9:30 do 18:00 hodin. V ostatním čase si klient může vyžádat pomoc a podporu pracovníka na pohotovostním telefonním čísle 773 683 199.

Činnosti služby

Základní činnosti

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní činnosti dle aktuální nabídky v Rozpisu úhrad.

Náš cíl

Klienti Můj 1+0 žijí plnohodnotný život v přirozeném prostředí s minimální podporou z okolí.

Dílčí cíle

Klient má dostatečné schopnosti a dovednosti spojené s péčí o sebe i domácnost a je schopen zodpovídat za svěřené úkoly. (kritérium: snížení míry potřebné podpory od pracovníků, změna typu podpory z praktické dopomoci na slovní dopomoc)

Klient pravidelně využívá jiné služby nebo zaměstnání. Tráví čas mimo chráněné bydlení, např. v denním stacionáři, v zaměstnání, v zájmových kroužcích. (kritérium: 70% klientů navštěvuje pravidelně nějakou službu nebo zaměstnání)

Klient má dostatečné kompetence chránit sám sebe a obhájit se v oblasti financí. (kritérium: zvýšení finanční gramotnosti dle dotazníku Oblasti potřebné podpory)

Klient si buduje a využívá vlastní sociální síť. Má přirozený kontakt i s osobami mimo chráněné bydlení, využívá běžně dostupných veřejných služeb. (kritérium: klesá míra podpory pracovníků CHB, 70% klientů využívá běžně dostupných veřejných služeb)

Komu pomáháme

Jsme tu pro osoby s mentálním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s diagnózou autismus) ve věku 18 – 64 let. Dospělí lidé ve věku 18–64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v případné kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří vyžadují každodenní pomoc od jiného člověka, ale nepotřebují stálý dohled nebo asistenci. Chtějí bydlet samostatně a zvyšovat své dovednosti tak, aby se mohli začlenit co nejvíce do života běžné společnosti.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením poskytuje své služby na území města Přeštice, mohou ji ovšem využít lidé z celého Plzeňského kraje.

Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice

Působnost: Přeštice

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s diagnózou autismus) ve věku 18 – 64 let.

Kapacita: 12 osob

Adresa: Třída 1.Máje 525 a Husova 1043, 334 01 Přeštice

Mobil: +420 734 288 957

E-mail: muj@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Bradová Eva

Provozní doba: Pondělí: 8:00 – 19:00, Úterý: 8:00 – 19:00, Středa: 8:00 – 19:00, Čtvrtek: 8:00 – 19:00, Pátek: 8:00 – 19:00, Sobota: 9:30 - 18:00, Neděle a svátky: 9:30 - 18:00.

V čase mezi 19:00 - 8:00, respektive mezi 18:00 - 9:30 mají uživatelé možnost vyžádat si pomoc nebo podporu na pohotovostním telefonním čísle 773 683 199.

Služba je poskytována celoročně.

Dům - Tř. 1. máje 525

Dvoupatrový dům s půdní vestavbou, zahrada s malým domkem k technickým účelům. Jedná se o řadový dům nedaleko centra města. Chráněné bydlení je určeno pro osoby s mentálním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s diagnózou autismus) ve věku 18 – 64 let. Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením nebo autismem pomoc pro život ve společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou. Dům je rozdělen na tři samostatné bytové jednotky. Klienti si své pokoje zařizují vlastním nábytkem, podle jejich představ, potřeb a rozhodnutí.

Byt 2+1 - Husova 1043

Byt o velikosti 2 + 1, k bytu náleží sklepní malý prostor. Jedná se o panelový dům v centru města. Chráněné bydlení v bytě 2 + 1 je určeno pro 2 až 3 osoby s mentálním postižením a osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s diagnózou autismus) ve věku 18 – 64 let, kteří zde mohou nalézt domov pro život ve společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou. Chráněné bydlení je poskytováno v bytě formou individuálního bydlení. Byt je rozdělen na dva pokoje a kuchyň, včetně WC a koupelny. Klienti si své pokoje zařizují vlastním nábytkem, podle jejich představ, potřeb a rozhodnutí.

Náš tým

Michal Herajt

vedoucí pobytových služeb pro osoby s postižením Domov Radost, Můj 1+0 a Pírko

Mobil: +420  773 683 190

E-mail: michal.herajt@diakoniezapad.cz

 

Bc. Eva Bradová

koordinátor zařízení Můj 1+0 pro osoby s postižením Přeštice

Mobil: +420 734 288 957

E-mail: eva.bradova@diakoniezapad.cz

Fotografie ze služby
Sledujte nás

Více informací o životě ve službě najdete na našem Facebooku.

Podporují nás

    

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

MPSV

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

Plzeňský kraj poskytuje rovněž účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče.

Plzeňský kraj v roce 2023 poskytl účelovou investiční dotaci na řešení havárie stropu v chráněném bydlení Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením. 

MP

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb

Sociální služby

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

citice

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je realizována za finanční podpory obce Citice

P7

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je realizována za finanční podpory městské části
Praha 7.

praha6

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je realizována za finanční podpory městské části
Praha 6.

havirov

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je realizována za finanční podpory města Havířov.

Moneta

MONETA Money Bank, a.s. přispěla v roce 2023, v rámci projektu Bezpečný domov pro klienty s postižením, službě Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením na vybudování nové koupelny s toaletou a pořízení nových podlahových krytin v pokojích uživatelů služby.

Dále děkujeme za podporu: Městské části Praha 13, městu Klatovy a obci Tuchořice. 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 22.