Sníme o nových domovech pro seniory a opravené škole

Diakonie roste a rozvíjí se.

Každý rok hledáme způsoby, jak být nablízku více lidem, kteří potřebují pomoc. V nejbližších letech nás čekají tři velké projekty, ke kterým zveme pravidelné i firemní dárce.

Dvojnásobná kapacita speciální školy pro děti s postižením:
rekonstrukce školy V Zápolí

Rekonstrukce Zápolí (1)

Diakonie provozuje v Česku 16 škol. V nich vzděláváme děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. Speciální mateřská a základní škola na Praze 4 V Zápolí pomáhá dětem již 29 let. Součástí školy je internát, družina a školní jídelna. Do školy chodí až 50 dětí. Současné podmínky jsou po mnoha letech provozu nevyhovující a kapacity nestačí zájmu rodičů. Školy Diakonie totiž přijímají i žáky, které jinde odmítají. Pro rodiče tak někdy představujeme poslední naději

Díky plánované rekonstrukci navýšíme kapacity školy na dvojnásobek. Škola bude zcela bezbariérová a vzniknou i čtyři speciální učebny pro práci s dětmi s autismem. Rekonstrukce by měla začít v září 2022, na dofinancování nám schází 7 milionů korun. Přečtěte si rozhovor s ředitelem školy Milanem Černým.

Specializovaná péče a důstojné stáří pro lidi s demencí:
Domov Pomněnka v Novém Městě na Moravě

Vizualizace Pomněnka

V Novém Městě neexistuje žádný domov, který by mohl poskytnout specializovanou péči pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence.

Senioři s demencí potřebují péči 24 hodin denně v prostředí, které je pro ně bezpečné a příjemné. Zajistit takovou péči v rámci terénní pečovatelské služby nebo v domě s pečovatelskou službou je takřka nemožné. A prognózy jsou neúprosné: počet lidí s tímto onemocněním se kvůli stárnutí populace pravděpodobně každých dvacet let zdvojnásobí.

Domov Pomněnka, který jsme s podporou našich dárců začali stavět na jaře 2022, poskytne bydlení a podporu třiceti seniorům. Budovu jsme navrhli přímo na míru jejich potřebám. Bude mít několik kuchyněk a jídelen pro společné vaření i ochutnávání a bezpečnou vnitřní zahradu, kde se nikdo nezatoulá.

Projekt realizuje středisko Diakonie v Myslibořicích, plánovaný příspěvek z fondu společenství dárců Diakonie je 15 milionů korun. Stavbu jsme zahájili v březnu 2022. Podívejte se na fotky z poklepání základního kamene. Postup stavby můžete sledovat tady.

Stavba domova pro seniory ve Vendolí u Svitav

 Vizualizace Vendolí

Na Svitavsku je velmi málo zařízení poskytujících pobytovou službu seniorům, kteří již nejsou soběstační a jejich rodinní příslušníci s nimi nemohou zůstat doma. A v těch stávajících jsou nedostatečné kapacity a nevyhovující prostředí. Proto chceme postavit nový moderní domov až pro dvacet seniorů. Máme pozemek a studii stavby, připravujeme dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dvacáté diakonické zařízení pro seniory by mělo ve Vendolí otevřít v roce 2024.

Více o projektu najdete tady. Iniciátorem projektu je evangelický sbor ve Svitavách, který má vlastní veřejnou sbírku. Diakonie na stavbu přispěje z fondu společenství dárců.

Domovy Diakonie principy (1)

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu WEB_diakonie.cz_infografika_darcovstvi_2_v2