Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

Přispějte klientům Diakonie
a dejme jim Dar s velkým D!

 

 

VÍCE O SBÍRCE DAR S VELKÝM D...

 

     

 

 

   

 

Přijměte pozvání na naše akce

všechny akce

Benefiční bazar Báry Basikové ve prospěch NZDM Kruháč

23. 10.

Benefiční bazar s Bárou Basikovou se koná pod záštitou primátora Jablonce nad Nisou Petra Beitla. Za výtěžek vstupného zakoupí organizátor bazaru nadační fond MA-MA věcný dar pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč.

Přečtěte si naše aktuální články

všechny články

Sbírka na podporu válečných uprchlíků v Sýrii, Iráku a Libanonu

17. 10. 2014

Tisíce lidí už týdny prchají z válečných oblastí v Iráku před násilím ze strany příslušníků Islámského státu. Mezi ohroženými lidmi je velké množství křesťanských menšin. Organizace Christian Aid (Velká Británie) a Luterský světový svaz (Lutheran World Federation, Ženeva, Švýcarsko) spolupracují s iráckou nestátní neziskovou organizací REACH (Rehabilitation, Education and Communities’ Health) a poskytnou pomoc 13 tisícům válečných uprchlíků. Českobratrská církev evangelická se k jejich iniciativě připojila a vyhlásila peněžní sbírku na podporu těchto lidí.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

    

               

                 

    

NAZEV WEBU