Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

Podpořte klienty Diakonie.

Jednoduše a rychle.

Děkujeme!

Více o sbírce...

 

               

Přečtěte si naše aktuální články

všechny články

SLOVO NA TÝDEN: Údolí suchých kostí

30. 5. 2016

V Bibli je slavné podobenství (Ezechiel 37,1-14), kterému se většinou říká: Údolí suchých kostí. Prorok Ezechiel je vypráví Izraelcům když nesvoboda a útisk v Babylonském zajetí  podlomily jejich sílu a naději. Zdálo se jim, že je vše ztraceno, a začínali mít pocit, že buď Hospodin podlehl babylonským bohům, nebo prostě není a jejich víra byl omyl, nebo že Hospodin svůj lid zavrhl a opustil. Izraelité ztratili naději v lepší budoucnost, zdálo se jim, že je s nimi konec. „Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.“ - takhle bědovali.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU