Můžete nabídnout materiální pomoc?

  • Můžete například nabídnout ubytování uprchlíkům v České republice?
  • Víte, jak jinak konkrétně pomoci?

Kontaktujte prosím

Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE v Praze,

paní Alenu Fendrychovou, která s migranty dlouhodobě pracuje.

fendrychova@diakonie.cz, mobil 739 244 668.

 

Děkujeme!