DENNÍ STACIONÁŘ PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Druh služby:

sociální služba

Pro koho je služba určena:

děti nebo dospělí lidé se zdravotním postižením (mentální, kombinované, autismus)

S čím mohou pracovníci pomoci:

poskytují pomoc klientům, kteří z důvodu svého postižení vyžadují přítomnost a asistenci jiné osoby; nácvik soběstačnosti a různých dovedností

Co se v zařízení dělá:

různé zájmové a volnočasové aktivity (keramika, vaření, cvičení paměti, odpočinek, vycházky…)

Další informace:

odpoledne klient odchází domů; některé stacionáře mohou zajistit dopravu; do stacionáře na rozdíl od centra denních služeb dochází klient pravidelně

Službu nabízíme v těchto místech:

 

Nevíte, jestli je pro Vás tato služba vhodná, nebo potřebujete něco jiného?

Kontaktujte nás