CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Druh služby:

sociální služba

Pro koho je služba určena:

dospělí lidé od 18 do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením

S čím mohou pracovníci pomoci:

pracovníci poskytují pomoc klientům, kteří z důvodu svého postižení vyžadují přítomnost a asistenci jiné osoby; pracovníci se snaží, aby klienti žili způsobem, který je běžný pro jejich vrstevníky

Co se v zařízení dělá:

různé zájmové a volnočasové aktivity (keramika, vaření, cvičení paměti, odpočinek, vycházky…)

Další informace:

služba je poskytována od pondělí do pátku. Na rozdíl od denního stacionáře může klient navštěvovat centrum méně pravidelně a přicházet a odcházet podle svých potřeb

Službu nabízíme v těchto místech:

 

Nevíte, jestli je pro Vás tato služba vhodná, nebo potřebujete něco jiného?

Kontaktujte nás