Terén pro ohrožené osoby Plzeň

Image
Terén úvodní foto web
Stojíme za každým, kdo potřebuje pomoc v boji za rovné pracovní podmínky.
Naši pracovníci radí a pomáhají lidem při řešení složitých situací ve vztahu k jejich zaměstnavatelům a poskytují asistenci v záležitostech spojených s pobytem cizinců na území ČR.

Kde službu poskytujeme

Terén pro ohrožené osoby Plzeň
Resslova 12
Plzeň
301 00
teren@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-17:00
Úterý: 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-17:00
Pátek: 8:00-17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Cizinec, který zná a přijímá pravidla života v české společnosti a má v ní své místo.

Poslání

Posláním služby je pomáhat cizincům v situacích spojených s pobytem a zaměstnání v ČR.

Cíle služby

Vyhledávat obchodované a vykořisťované osoby a osob těmito jevy ohrožené. Poskytovat informace, pomoc a podporu při řešení situací s cílem osamostatnění se a návratu do běžného života.

 

Cílem služby je člověk, který:

 • zná rizika hrozící obchodovaným a komerčně zneužívaným osobám,
 • je informovaný o možných způsobech řešení situace,
 • vede běžný způsob života v naší společnosti.

Pokud nevíte, jestli je naše služba určena právě Vám, zkuste si odpovědět na tyto otázky:

 • Ocitl/a jste se v tíživé situaci a nevíte si rady?
 • Pracujete ve špatných podmínkách, nedostáváte zaplaceno, vyhrožují vám?
 • Potřebujete pomoci v kontaktu s českými úřady?
 • Neorientujete se v českém prostředí?
 • Nemáte čas vyhledat pomocné služby, potřebujete najít vhodnou pomoc?
 • Jestli jste si odpověděl/a alespoň na jednu z těchto otázek ANO, neváhejte nás kontaktovat, OZVEME SE VÁM ZPÁTKY!

Sociální služba Terén pro ohrožené osoby je poskytována prostřednictvím těchto činností:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

Součástí služby je i základní sociální poradenství.

Našim klientům nabízíme tyto bezplatné služby:

 • pracovně-právní a sociální poradenství v oblasti zaměstnanecké a cizinecké problematiky (nevyplacené mzdy, zadržované mzdy, zadržování dokladů, nucená práce ad.),
 • doprovody při jednání s institucemi (Odbor azylové a migrační politiky, Cizinecká policie, OSSZ, ÚP, Inspektorát práce, lékař, zdravotní pojišťovny ad.),
 • doprovody při jednání se zaměstnavateli,
 • příprava podkladů pro žalobu, podnět k inspektorátu práce,
 • příprava podkladů pro žádosti o vízum, přechodný a trvalý pobyt,
 • příprava podkladů pro dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, nemocenské dávky atd.,
 • řešení situace při ztrátě dokladů, nebo při vypršení jejich lhůty,
 • tlumočení rumunština, ruština, ukrajinština a angličtina.

Terén pro ohrožené osoby je registrovaná sociální služba dle paragrafu § 69 zákona 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám, které přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Jde o osoby potenciálně obchodované či vykořisťované nebo těmito jevy ohrožené a osoby komerčně zneužívané a oběti trestných činů.

Služba je poskytována cizincům bez rozdílu pohlaví, etnicity, státní příslušnosti a může být poskytována anonymně.

Cílové skupiny:

 • imigranti a azylanti,
 • oběti obchodu s lidmi,
 • osoby komerčně zneužívané,
 • oběti trestných činů.
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Služba Terén pro ohrožené osoby poskytuje své služby na území města Plzeň a celého Plzeňského kraje.

Ambulanci naleznete v těchto městech: Plzeň.

 

Terén pro ohrožené osoby Plzeň

Působnost: město Plzeň, případně celý Plzeňský kraj

Adresa: Resslova 12, Plzeň 301 00

Mobil: +420 737 651 641 (SOS mobil)

E-mail: teren@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Mgr. Jan Vaněk

 

Provozní doba:

Kancelář otevřena pro klienty každé úterý od 9:00 – 13:00 (konzultace, poradenství).

Dostupnost služby mimo kancelář: po – pá: 8:00 – 17:00.

Po telefonické domluvě možno i mimo uvedené dny a hodiny.

 

Můžete nás kontaktovat e-mailem či telefonicky a dojednat si termín a místo osobní schůzky.

Služba je dostupná na uvedené SOS lince ve stanovenou provozní dobu. V případě nutnosti jsme po domluvě flexibilní, a to jak vzhledem k provozní době, tak návštěvě jednotlivých lokalit, pobytu uživatelů apod.

Náš tým

Jan Neckář, DiS. 

vedoucí služeb Poradna a Terén

Mobil: +420 775 720 493

E-mail: jan.neckar@diakoniezapad.cz     

 

Honza

pracovník služby Terén pro ohrožené osoby

Mobil: +420 731 125 836

E-mail: teren@diakoniezapad.cz

 

Elena

pracovnice služby Terén pro ohrožené osoby

tlumočení ROM, UA, RUS

Mobil: +420 734 364 082

E-mail: teren@diakoniezapad.cz

 

Viktor

pracovník služby Terén pro ohrožené osoby

tlumočení RUS

Mobil: +420 731 125 700

E-mail: teren@diakoniezapad.cz

              

Tým tvoří zkušení poradci s dlouholetou praxí v oboru poradenství. Stejně tak jako Vy, také poradci zůstávají vůči Vám anonymní. Dbáme tak na zajištění ochrany soukromí poradců. Důvodem jsou naše zkušenosti s různorodými charaktery osob, které naše služby využívají a s tím, jak závažná a citlivá témata řešíme.              

Naše projekty

Diakonie Západ pro Ukrajinu 

Podpora tohoto projektu byla poskytnuta grantem UMCOR. Jedná se o komplexní podporu ukrajinských uprchlíků v rámci našich tří služeb – Terén pro ohrožené osoby, Archa pro rodiny s dětmi a Klub pro děti a mládež. Projekt Diakonie Západ pro Ukrajinu vznikl v návaznosti na pomoc, která byla ukrajinským uprchlíkům poskytnuta po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině v roce 2022.

V rámci projektu služba Terén pro ohrožené osoby především zajišťuje pomoc a podporu běžencům z Ukrajiny, kdy jim poskytuje své služby jak formou terénní práce tak od ledna 2023 také nabízí možnost ambulance.

Klientům pomáháme převážně s vyhledáváním práce, bydlení, jazykových a rekvalifikačních kurzů, zajištění dostupných sociálních dávek, vyřízení a prodloužení pobytových záležitostí, pojištění či slučování rodin, zajištěním lékařské péče, získání prostředků z nadací např. na zajištění bydlení, získání bezplatné materiální pomoci, informuje o pravidlech, postupech a důsledcích návratu do vlasti, atp.

Rodičům (a zprostředkovaně tedy jejich dětem) pomáhá při vyhledávání volných kapacit škol, podávání žádostí o přijetí a doprovází rodiče v případě potřeby na prvotní jednání „zápis“ dítěte do školy, aby ulehčila vzájemnou komunikaci.

Nad rámec svých základních činností služba také klientům nabízí doučování jejich dětí, pokud navštěvují ZŠ. V rámci projektu tak v roce 2023 podpoříme minimálně 10 dětí v rozsahu 300 hodin výuky.

Komplexní podpora ukrajinským uprchlíkům je realizována i za podpory Diakonie Katastrophenhilfe. V rámci této podpory služba Terén pro ohrožené osoby zajišťuje pomoc a podporu běžencům z Ukrajiny, ale primárně usiluje o rozšíření své působnosti do  lokalit mimo samotné město Plzeň. Jde tedy o provádění depistáže v lokalitách mimo město Plzeň, šíření povědomí o nabízené službě a vytváření vazeb se zde působícími organizacemi a institucemi. S tím souvisí také další aktivita projektu, jímž je cílená koordinace aktivit podporujících integraci uprchlíků uvnitř i mimo organizaci Diakonie Západ.

Díky tomuto projektu je našim klientům zajištěna podpůrná pomoc ve formě  nabídky „Krizového bydlení“. Jde o zajištění bydlení osobám, které se náhle ocitnou bez přístřeší nebo, které bydlí v nevyhovujícím bydlení. Primárně se jedná o podporu rodin a jednotlivců pečujících o nezl. dítě či děti nebo jinak znevýhodněné osoby. Těmto osobám poskytneme dočasné krátkodobé ubytování.

Nadace České spořitelny podpořila Diakonii ČCE

Na realizaci projektu „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online“ se podílelo v roce 2020 několik služeb Diakonie Západ, které se věnují především práci s rodinami či dětmi, mezi něž se řadí i služba Terén pro ohrožené osoby.

V našem případě se jednalo o pilotní realizaci nadstavbové aktivity naší služby. Naším cílem bylo vyhledat rodiče a jejich děti, které mají jiný mateřský jazyk než je čeština a potřebují podporu při přípravě na školní výuku. V rámci projektu jsme mapovali potřeby rodin a dětí a zprostředkovávali jim potřebnou podporu.

Za dobu realizace projektu se nám podařilo zprostředkovat pomoc s přípravou pro celkem 7 dětí. Celkově byla pomoc poskytnuta v rozsahu 208,5 hodiny.

Po skončení realizace projektu pokračujeme v podpoře u 3 dětí. Pracovníci tuto činnost prozatím vykonávají na základě dobrovolnické smlouvy. S ohledem na to je rozsah podpory o něco nižší, než byl v rámci projektu. Setkávání probíhají přibližně jednou týdně.

Fotografie ze služby
Podporují nás

   

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

MMR a EU na pandemii

 

Služba Archa pro rodiny s dětmi/Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci projektu Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ registrovaným pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017439.

Projekt vytvoří v Plzeňském kraji kvalitní materiální podmínky pro poskytování 2 druhů registrovaných sociálních služeb, a to služby Terén pro ohrožené osoby (do 31. 12. 2022 – terénní program, od 1. 1. 2023 – odborné sociální poradenství) a Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi). Díky funkčnímu stavu vozového parku zůstanou služby Terén a Archa i nadále dostupné v terénní formě pro desítky klientů z území Plzeňského kraje. U obou služeb tak bude zajištěna udržitelnost a kapacita stávající sítě sociálních služeb, zvýší se dostupnost a kvalita těchto služeb, které podporují sociální inkluzi a cílí na snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Po úspěšné realizaci tohoto projektu budou mít obě zapojené sociální služby k dispozici kvalitní, spolehlivé, ekonomicky a ekologicky efektivně provozované materiálně-technické zabezpečení pro výkon uvedených sociálních služeb. K dispozici budou mít 4 nové nízkoemisní osobní vozy pro zajišťování přímé podpory svých klientů v terénní formě podpory. Díky tomu bude zajištěna stabilní dostupnost těchto služeb na obsluhovaném území. Klientům obou služeb se dostane podpory v jejich přirozeném prostředí, bude podporována sociální inkluze, čímž se zvýší kvalita života nejen konkrétních klientů služeb, ale také jejich rodinných příslušníků a širšího sociálního okolí.

MPSV

Služba Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Terén pro ohrožené osoby je podpořena v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

PP

Služba Terén pro ohrožené osoby je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

SSp

Služba Terén pro ohrožené osoby je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb města Plzně, finančně podpořilo v roce 2021 realizaci projektu Informační semináře pro veřejnost z řad cizinců žijících v Plzni.

mvcrPP

Služba Terén pro ohrožené osoby je v roce 2022 podpořena Statutárním městem Plzeň a Ministerstvem vnitra České republiky v realizaci Dílčích projektů "Doučování detí cizinců" a "Odborné informační semináře pro cizince" v rámci projektu "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022".

Nadace JT

Nadace J+T podpořila v období 3/2022 a 2/2023 komplexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině.

VDV

"Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové".

V roce 2020 byla služba Terén pro ohrožené osoby finančně podpořena v projektu s názvem Doučování dětí cizinců.

Projekt "Diakonie Západ pro Ukrajinu" byl v roce 2022 podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Poříčí

Město Spálené Poříčí v roce 2022 finančně podpořilo službu Terén pro ohrožené osoby.

umcor

Grant UMCOR podporuje aktivity Terénu pro ohrožené osoby směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2022–2023.

dkh

Grant DKH podporuje aktivity Terénu pro ohrožené osoby směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2023–2024.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 21.