služby pro lidi s autismem

Pro děti a dospělé lidi s diagnózou autismus nebo s poruchami autistického spektra poskytujeme následující služby:

Pro děti

Pro dospělé

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Odlehčovací služby

Týdenní stacionář

 

Nevíte, jaká služba je pro Vás vhodná nebo jste ji nenašli?

Kontaktujte nás