výběr služby podle cílové skupiny

Diakonie poskytuje různé služby různým lidem, kteří mají různé potřeby a požadavky. Pro každou cílovou skupinu proto existují jiné služby.