ne násilí

Program „Ne násilí“ na pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce vznikl v roce 2009 a byl po dva roky realizován ústředím Diakonie ČCE. Z praktických i bezpečnostních důvodů byla činnost převedena do Diakonie ČCE – SCPS.  Služby jsou určeny bez rozdílu obyvatelům České republiky i cizincům.

Součástí programu je (nyní služby SCPS):

  • terénní práce pro vyhledání a identifikaci obchodovaných lidí
  • poskytnutí azylového bydlení (pro muže)
  • pomoc obětem v krátkodobé krizové situaci
  • podpora při řešení přetrvávající nepříznivé sociální situace.