lifetool

Lifetool poskytuje odborné sociální poradenství a vzdělávací služby v oblasti asistivních (podpůrných) technologií a alternativní komunikace. Specializuje se především na bezbariérový přístup k počítači a jeho využití jako prostředku pro alternativní a augmentativní komunikaci.

Poradna je součástí služeb Diakonie ČCE - Střediska celostátních programů a služeba vznikla proto, aby nabídla lidem se zdravotním postižením možnost vykonávat činnosti, které by bez těchto podpůrných technologií vykonávat buď vůbec nemohli nebo by to pro ně bylo velmi složité.