podpora rozvoje komunitních služeb

Cílem projektu je vytvoření uceleného systému podpory a vzniku komunitních služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním zejména v oblasti geriatrické a paliativní péče, a to ve spolupráci se švýcarským partnerem Stiftung Diakoniewerk Neumunster a prostřednictvím dílčích aktivit. 

Projekt reaguje na identifikované problémy, kterými jsou tabuizování problematiky smrti, a umírání, problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání, neprovázanost jednotlivých aktérů a oblastí péče, neujasněnost pojmů, nedostatek informací pro odbornou i širokou veřejnost a neuspokojená potřeba podpory rozvoje nových komunitních konceptů péče o seniory, kombinující zdravotní a sociální složku.

Více o projektu na www.dustojnestarnuti.cz