pečuj doma

Projekt je svého druhu v českém prostředí ojedinělý, probíhá celostátně a dlouhodobě od ledna 2013. Cílem projektu je komplexně podpořit laické rodinné pečovatele, kteří se starají zejména o seniory, prostřednictvím propojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností.
 
Pro nejširší veřejnost byl spuštěn webový portál www.pecujdoma.cz, který nabízí aktuální informace, rady a návody pro pečování a ošetřování. Uživatelé tu mají možnost využít elektronické poradenství či se inspirovat různými články, stahovat si konkrétní návody, vzory smluv a postupy pro sociálně právní úkony a podobně.
  
Diakonie zprovoznila také bezplatnou poradenskou linku 800 915 915, kde jsou pečovatelům k dispozici zkušení odborníci, a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.