projekty Doma a buď sousedem

Projekt Diakonie ČCE Doma, který volně navazuje na projekt Buď sousedem, se snaží pomáhat cizincům žijícím v ČR, aby se zapojili do života české společnosti. Umožňuje jim najít nové přátele, "sousedy" tam, kde bydlí. Zároveň působí na lidi z většinové společnosti, aby díky osobní zkušenosti a novým informacím dokázali lépe přijmout cizince žijící mezi námi. Čerpáme z naší dlouholeté zkušenosti práce v této oblasti, že tam, kde se nevytvoří sociální vazby mezi migranty a Čechy, je proces integrace velmi obtížný. Projekt realizuje Středisko celostátních programů a služeb.