bydlení seniorů

Polovina středisek Diakonie poskytuje přímou péči nebo podporu seniorům. Tématy z oblasti života seniorů se však zabýváme dlouhodobě a v širších souvislostech. Pracovníci Diakonie např. stáli u zrodu Alzheimerovské společnosti, zabývající se péčí o lidi s demencí, a Diakonie ve svých projektech dále upozorňuje veřejnost na překážky, které mohou znesnadňovat život seniorů.

Projekt Bydlení seniorů zkoumal v letech 2009-10 podmínky života seniorů ve vlastním, domácím prostředí – mimo institucionální obydlí. Mezi výstupy projektu patří informační publikace O bydlení seniorů s řadou cenných rad a kontaktů,  která zdůrazňují včasné řešení otázky bydlení, aby domovy seniorů zůstaly bezpečné i při zhoršení jejich možnosti pohybu nebo komunikace. Vznikl také dokumentární film.