Pečovatelská služba - pracoviště Vinohrady

Image
Psaní od srdce
Pečovatelská služba Vinohrady (pro Prahu 2, 3 a 10) poskytuje seniorům, lidem s chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním a se zdravotním znevýhodněním podporu při zvládání domácnosti a osobní péče pro co nejdelší setrvání v domácím prostředí.

Kde službu poskytujeme

Pečovatelská služba - pracoviště Vinohrady
Bruselská 298/4
Praha 2
120 00
pecovatelska@diakonie-praha.cz
Pondělí: 8:00-19:00
Úterý: 8:00-19:00
Středa: 8:00-19:00
Čtvrtek: 8:00-19:00
Pátek: 8:00-19:00
Sobota: 7:00-15:00
Neděle: 7:00-15:00

Informace pro uživatele

Služba je poskytována i dětem od jejich narození a lidem s hendikepem bez rozdílu věku v péči rodinného příslušníka, který však potřebuje pomoc, protože péči v některých úkonech sám nezvládá.

Služby jsou poskytovány v domácnostech klientů v Praze 2, 3 a 10.

Cílová skupina: senioři nad 65 let se sníženou soběstačností, dorost od 16 let a lidé s chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním, se zdravotním hendikepem a senioři nad 65 let se sníženou soběstačností

Forma služby: terénní

Provozní doba: pracovní dny 8:00 – 19:00 hodin, víkendy a svátky 7:00 – 15:00 hodin

Vybavení: Klientela bydlí v centrální části Prahy, pečovatelky se pohybují městskou hromadnou dopravou. Za klienty chodíme v civilním oděvu, používáme ochranné pracovní prostředky.

Pro poskytování pečovatelských služeb není podmínkou trvalé bydliště uživatele v místě poskytování našich služeb, ale oblast, kde naše pečovatelská služba působí.

...

Diakonie Praha je součástí portálu www.proprarodice.cz. Ten poskytuje komplexní nabídku kontaktů, informací a odkazů, které pomohou seniorůmosobám s postižením či s duševním onemocněním, osobám pečujícím o seniory najít odpovědi na otázky, vyřešit aktuální problém či dokonce životní situaci.

...

Většina našich klientů je starší 85 let, podle toho se také odvíjejí naše služby. Některé návštěvy u uživatelů trvají krátce, u některých klientů trávíme několik hodin denně. Snažíme se o co nejindividuálnější přístup a ušití služeb na míru. Pracovníci poskytují především úkony spojené se zajištěním hygieny, nákupů, stravy, s udržováním domácnosti, doprovody k lékaři, na úřady apod. Poskytujeme základní sociální poradenství a pomoc s vyřizováním záležitostí klientů,“ vysvětluje vedoucí pečovatelské služby Martina Rafačová a dodává: „V roce 2022 jsme pečovali o 46 klientů s věkovým průměrem 86 let.

Image
Rafačová Martina
Přečtěte si příběh z naší pečovatelské služby

Je pátek poledne. Pečovatel přichází na pravidelnou návštěvu k osmdesátiletému klientovi, kterého známe již přes dva roky. Pánovi se zhoršil stav, leží na lůžku, nemůže se pohybovat tak, jak je pro něj obvyklé. Říká, že to má souvislost s pádem, který se mu stal na počátku týdne, má naraženiny.

Vedoucí pečovatelských služeb: Martina Rafačová

Telefon: +420 777 734 176

E-mail: rafacova@diakonie-praha.cz