Jdeme dál pro osoby s postižením

Image
Jdeme dál úvodní web
Pomáháme na cestě k samostatnosti.
Naši pracovníci nacvičují s lidmi s postižením dovednosti, které jim pomáhají dosáhnout vyšší míry samostatnosti.

Kde službu poskytujeme

Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň Prokopova
Prokopova 17
Plzeň
301 00
jdemedal@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-16:30
Úterý: 8:00-16:30
Středa: 8:00-16:30
Čtvrtek: 8:00-16:30
Pátek: 8:00-16:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Otevírací doba uvedena u jednotlivých zařízení

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Člověk, který navzdory svému postižení dosáhl větší nezávislosti v praktickém životě.

Poslání

Připravujeme lidi s postižením na samostatnější život v oblastech bydlení a práce.

Cíle služby:

 • poskytovat podporu při hledání a udržení práce
 • poskytovat podporu při hledání a udržení bydlení
 • posouvat a rozvíjet praktické dovednosti pro samostatný život

Prostřednictvím individuálně stanoveného plánu nácviku v konkrétní činnosti umožňujeme:

 • získat praktické zkušenosti,
 • trénovat reálné situace,
 • zvýšit důvěru ve svoje schopnosti,
 • rozšířit a upevnit vědomosti a dovednosti.

Zaměřujeme se na praktickou využitelnost dovedností v životě klienta, posilování samostatnosti klienta, nácvik dovedností v přirozeném prostředí. Nácviky probíhají individuálně, na míru klientovi. Služba je poskytována bezplatně.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Komu pomáháme
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením (PAS)
 • osoby s kombinovaným postiženým
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením poskytuje své služby na území okresů Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Klatovy.

Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň
Působnost: Plzeň
Adresa: Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Mobil: +420 730 544 244
E-mail: jdemedal@diakoniezapad.cz
Vedoucí sociální rehabilitace: Zuzana Ryliaková, DiS.
Otevírací doba: pondělí až pátek 8:00 – 16:30

Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň
Působnost: Plzeň
Adresa: Resslova 12, 301 00 Plzeň
Mobil: +420 730 544 244
E-mail: jdemedal@diakoniezapad.cz
Vedoucí sociální rehabilitace: Zuzana Ryliaková, DiS.

Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň
Působnost: Plzeň
Adresa: Kralovická 35, 323 00 Plzeň
Mobil: +420 730 544 244
E-mail: jdemedal@diakoniezapad.cz
Vedoucí sociální rehabilitace: Zuzana Ryliaková, DiS.
Otevírací doba: pondělí až pátek 8:00 – 16:30 dle předchozí domluvy

Jdeme dál pro osoby s postižením Klatovy
Působnost: Klatovy
Adresa: Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Mobil: +420 730 544 244
E-mail: jdemedal@diakoniezapad.cz
Vedoucí sociální rehabilitace: Zuzana Ryliaková, DiS.
Otevírací doba: pondělí až pátek 8:00 – 16:30 dle předchozí domluvy

Náš tým

Zuzana Burešová, DiS.

Vedoucí terénních služeb pro osoby s postižením

Mobil: +420 730 544 244

E-mail: zuzana.ryliakova@diakoniezapad.cz

 

Vendula Čubová

pracovník v sociálních službách

Mobil: +420 731 722 181

E-mail: vendula.cubova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Petra Pekařová

sociální pracovník

Mobil: +420 734 354 633

E-mail: petra.pekarova@diakoniezapad.cz

 

Petra Stružková, DiS.

sociální pracovník

Mobil: +420 739 555 958

petra.struzkova@diakoniezapad.cz

 

Mgr. Jana Pavlečková, DiS.

sociální pracovník

Mobil: +420 773 683 193

jana.pavleckova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Markéta Hlasová

sociální pracovník

Mobil: +420 603 512 284

marketa.hlasova@diakoniezapad.cz

Naše projekty

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950)

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI" jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

Sledujte nás

Další informace ze života služby naleznete na našem Facebooku.

Fotografie ze služby
Podporují nás

   

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

EU a MMR

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

eu

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je dlouhodobě podporována v rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje, a to v programových obdobích 2016-2019, 2021-2022 a 2023-2025

MPSV

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je podpořena v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji", který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje, a to kontinuálně již od roku 2016 s výhledem do roku 2025.

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením byla podpořena v rámci dotačních titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je dlouhodobě podporována v rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“, který je uskutečněn za finanční podpory Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a Plzeňského kraje, a to v programových obdobích 2016-2019, 2021-2022 a 2023-2025.

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením byla podpořena v rámci dotačních titulů
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

Plzeňský kraj v roce 2022 poskytl účelovou dotaci na dofinancování pořízení 2 automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením.

PP

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

SSP

Služba Jdeme dál pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

cez

Nadace ČEZ v roce 2022 finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 04.