Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek, Praha 4 - Krč

Image
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek
Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba určená osobám s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, kteří se rozhodli žít běžný život svých vrstevníků.

Kde službu poskytujeme

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zvonek, Praha 4 - Krč
Šípková 1838/1
Praha 4 - Krč
142 00
domov@diakonie-praha.cz
Pondělí: Celodenní provoz
Úterý: Celodenní provoz
Středa: Celodenní provoz
Čtvrtek: Celodenní provoz
Pátek: Celodenní provoz
Sobota: Celodenní provoz
Neděle: Celodenní provoz

Informace pro uživatele

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba určená osobám s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, kteří se rozhodli žít běžný život svých vrstevníků. Celoroční služba jim v tomto poskytuje podporu a péči ve všech oblastech, které sami nezvládají, zároveň jsou podporováni v co největší samostatnosti.

V krčském domově je relaxační místnost s hrami a fotbálkem, velký obývací pokoj s gaučem a televizí. Naproti jídelně jsou čtyři pokoje, kde uživatelé trvale žijí. Další pokoje jsou umístěny v horních patrech služby. Toalety a sprchové kouty jsou ve všech částech budovy, i v některých pokojích. Hlavní dění probíhá v aktivizační místnosti s knihovnou. Prostorná zahrada nabízí posezení, bazén, cvičicí stroje, záhony či ohniště. Venkovní prostor je otevřený i pro veřejnost, zejména děti z okolí si sem chodí hrát na dětské hřiště.

Více o službě

V Domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme také další aktivity, např. canisterapii, bubnování, ruční práce apod.

S uživateli DOZP chodíme na výlety, navštěvujeme výstavy a další společenské akce, festivaly, koncerty apod., tzn., snažíme se o jejich co možná největší zapojení do běžného společenského života.

Pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.

S uživateli pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. S uživateli se snažíme udržovat a rozvíjet jejich základní dovednosti v péči o sebe sama, v rámci jejich individuálních schopností a možností. Rovněž se snažíme udržovat a rozvíjet dosavadně získané schopnosti, znalosti a dovednosti.

Některým našim uživatelům se podařilo sehnat pracovní uplatnění na chráněných pracovních místech. Mají-li uživatelé DOZP zájem, mohou také navštěvovat zdejší Centrum denních služeb, kde se mohou účastnit dopoledního a odpoledního programu (dopoledne – zpravidla opakování trivia – čtení, psaní, počítání, popř. návštěva bazénu, výlet za zvířaty, vycházka do přírody, cvičení, odpoledne – možnost pobytí ve třech různých místnostech, kde učí základům práce s papírem, s textilem a se dřevem).

Forma služby: pobytová

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným hendikepem starší 18 let

Kapacita: 22 uživatelů

Terapie: arteterapie, muzikoterapie

Aktivity: výtvarné činnosti, procvičování již získaných školních dovedností, nácvik vaření a pečení, výlety, tematické dny, oslavy narozenin, návštěvy kina a koncertů, letní a zimní dovolená

Vybavení: tělocvična s boxovacím pytlem a posilovacími stroji, kulečník, velká zahrada s posezením a ohništěm 

Den u nás začíná snídaní, po které následuje individuální program. Někdo odchází do práce, jiný se připravuje se do školy, další se zapojuje se do aktivizační činnosti. Někdy se společně vydáváme na výlet, nákup nebo procházku.  Dopolední svačina je zpestřením, oběd však událostí, protože po něm následuje siesta. Odpolední program si klienti dělají podle svých potřeb: práce, škola, úklid, příprava jídla nebo trénink dovedností,“ vysvětluje zástupkyně vedoucí a sociální pracovnice Kristýna Slavíková. 

Image
Slavíková Kristýna