Centrum denních služeb Brno

Image
CDS Brno
Míváte pocit, že Vám stále někdo přerovnává věci, případně odnáší na pro Vás nepochopitelné místo?
Jste schopný se ztratit na ulici za domem? A místa, kterými jste denně chodil, najednou nepoznáváte?
Neuvědomujete se, kolikátého dnes je? Nepoznáváte lidi, kteří Vás zdraví?
Často Vás upozorňují na to, že opakujete stejný příběh stále dokola a Vy si neuvědomujete, že tomu tak je?

Pokud Vy sami nebo někdo z Vašich blízkých odpověděl na položené otázky kladně, pak možná právě Vám může při zvládání Vašeho problému pomoci Centrum denních služeb Brno.

Kde službu poskytujeme

Centrum denních služeb Brno
Hrnčířská 894/27
Brno
602 00
cdsb@diakoniebrno.cz
Pondělí: 7:00-17:00
Úterý: 7:00-17:00
Středa: 7:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-17:00
Pátek: 7:00-17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Poslání Centra denních služeb Brno

Posláním Centra denních služeb Brno je udržení či zlepšení kvality života seniorů a lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma.

Cílová skupina

CDSB je služba, která se zaměřuje na péči o osoby ve věku od 27 let, které potřebují dohled a péči druhé osoby, a to především z důvodu příznaků demence (Alzheimerovy choroby, vaskulární nebo smíšené demence, stavy po CMP atd.).

Služba je určena těmto lidem:

s příznaky syndromu demence (ověřuje se při sociálním šetření),

kteří se do centra samostatně nebo s dopomocí dopraví a cesta je nadměrně nevyčerpá),

kteří jsou schopni pobytu v kolektivu osob s poruchami paměti a netrpí výrazným neklidem, který by mohl narušovat provoz centra a obtěžovat ostatní klienty),

kteří se chtějí účastnit aktivit a dalších činností v centru dle svých schopností,

kteří nevykazují známky verbální nebo fyzické agrese,

jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou péči nebo pobyt v nemocnici (neposkytujeme zdravotní péči),

pro přijetí do služby je nutné splnit všechna výše uvedená kritéria.

Image
CDSB
Do CDSB nemůžeme příjmout
 • lidi s demencí způsobenou užíváním návykových látek
 • osoby, které vyžadují při pohybu a přesunech pomoc dvou osob zároveň
Dlouhodobé cíle

Cílem služby CDSB je stav, kdy:

 • klienti mají zajištěnou péči a přiměřenou podporu v aktivitách denního života
 • klienti jsou podporováni v přiměřeném pohybovém režimu
 • klienti jsou podporováni ve verbální i neverbální komunikaci
 • klienti jsou zapojováni do společenských aktivit
Co nabízíme
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • dopravu brněnských klientů z místa bydliště do CDSB

Jak to u nás vypadá

Jak to u nás chodí

Procházky

„Pohyb je život“ a to platí v každém věku. Proto chodíme na procházky, podívat se, co je nového, jak to venku kvete. Často míříme do nedalekého parku nebo v létě na zmrzlinu. Když počasí neláká ven, cvičíme i uvnitř, na židlích, na rotopedu, s míčkem nebo protahovací gumou.

CDSB - cvičíme

Zahrádka

Na balkoně a terase máme krásná a klidná zákoutí, kde si každý může posedět a odpočinout. Na terase máme vyvýšené záhonky a na zahradě bylinkové záhonky a několik ovocných stromů. V letní sezóně společně sušíme bylinky, sklízíme plody minizahrádky a máme radost z vlastních výpěstků.

CDSB - zahrádka

Tvoření

Když nejsme na procházce nebo na terase, hodně tvoříme. Ať už kreslíme, stříháme a lepíme nebo třeba montujeme ptačí budku. Protože máme rádi něco sladkého ke kávě, často si upečeme buchtu nebo koláč. A jednou za čas k nám chodí pán na muzikoterapii nebo paní s pejskem.

CDSB - tvoříme

Kdo u nás pracuje

Petra Stávková
Iveta Nečesánková
Františka Neradová

Rychlý
kontakt