Adite pro náhradní rodiny

Image
Adite
Pomáháme dětem najít štěstí v nové rodině. Naši pracovníci pomáhají náhradním rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Kde službu poskytujeme

Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Denisovo nábřeží 6
Plzeň
301 00
adite@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-18:00
Úterý: 8:00-18:00
Středa: 8:00-18:00
Čtvrtek: 8:00-18:00
Pátek: 8:00-18:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Každé ohrožené dítě dostává šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.

Poslání

Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně přímo v domácnostech či v atraktivním prostředí našich zařízení. Tým pracovníků vnímá náhradní rodinnou péči jako příležitost a šanci pro ohrožené děti.

Poskytované služby:

 • doprovázení pěstounských rodin,
 • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou,
 • poradenství a psychologická pomoc,
 • vzdělávání pěstounů,
 • odlehčovací služby,
 • osvětová činnost.

 

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

Hlavním cílem Adite pro náhradní rodiny je poskytovat podpůrné služby náhradním rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby.

Dílčí cíle:

a) podporovat rodinu v oblasti:

 • mapování potřeb celé rodiny,
 • posilování fungujících modelů v rámci celé rodiny,
 • přípravy rodiny na příchod nového člena, či odchod dítěte z rodiny.

b) podporovat dítě v pěstounské péči v oblasti:

 • zjišťování aktuální spokojenosti a míry naplnění jeho potřeb,
 • vyjadřování jeho myšlenek, pocitů, přání či nejistot,
 • navazování vztahů uvnitř náhradní rodiny.

c) podporovat pěstouny v oblasti:

 • vytváření a posilování vazeb k dítěti svěřenému do pěstounské péče,
 • uvědomování si a posilování kompetencí pěstouna ve výchově a komunikaci,
 • plánování dalších aktivit pro svěřené dítě či celou rodinu,
 • sdílení výkonu náhradní rodinné péče,
 • řešení aktuálně vzniklých obtíží souvisejících s jejich pěstounstvím,
 • vytváření a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte,
 • mapování jejich vlastních vzdělávacích potřeb,
 • jednání s dalšími subjekty.

d) podporovat náhradní rodinu při kontaktu dítěte s vlastní rodinou či osobami blízkými:

 • příprava dítěte, vlastních rodičů či osob blízkých a pěstounů na setkání,
 • doprovod dítěte a provázení při realizaci vlastního setkání,
 • spoluúčast při plánování dalšího průběhu společného setkávání.
Komu pomáháme

Primární cílová skupina

Pěstounské rodiny, které mají s organizací Diakonie Západ uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a bydliště v Plzeňském kraji, konkrétně pak:

 • osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), zdržující se na území Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoba“)
 • děti svěřené do pěstounských rodin.
 • Klientem organizace je rovněž každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).

Sekundární cílová skupina

V rámci pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny:

 • zájemci o náhradní rodinnou péči a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Služba Adite pro náhradní rodiny poskytuje své služby na území Plzeňského kraje.

Konkrétně v těchto oblastech: Plzeňsko, Rokycansko, Nýřansko, Domažlicko, Horšovskotýnsko, Sušicko, Horažďovicko, Stříbrsko, Stodsko.

 

Základní kontakt na službu Adite pro náhradní rodiny:

Vedoucí služby: Mgr. Jiřina Ullmanová

Telefon: 731 125 429

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

 

Adite pro náhradní rodiny Domažlice

Působnost: Domažlice a okolí

Adresa: Sadová 636, 344 01 Domažlice

Mobil: +420 605 226 290

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Veronika Stahlová, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

 

Adite pro náhradní rodiny Plzeň

Působnost: Plzeň a okolí

Adresa: Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

Mobil: +420 730 802 698

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Jana Löffelmanová

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

 

Adite pro náhradní rodiny Rokycany

Působnost: Rokycany a okolí

Adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Mobil: +420 605 203 970

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Veronika Šimečková

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

 

Adite pro náhradní rodiny Sušice

Působnost: Horažďovice, Sušice a okolí

Adresa: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Mobil: +420 733 614 621

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Helena Makrlíková, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

Náš tým

Mgr. Jiřina Ullmanová

vedoucí služeb náhradní rodinné péče

Mobil: +420 731 125 429

E-mail: jirina.ullmanova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Jana Löffelmanová

koordinátor služby Adite Plzeň

Mobil: +420 730 802 698

E-mail: jana.loffelmanova@diakoniezapad.cz

               

Mgr. Simona Kuchárová

doprovázející pracovník Adite Plzeň

Mobil: +420 731 143 783

E-mail: simona.kucharova@diakoniezapad.cz

 

Mgr. Jaroslava Čížková

doprovázející pracovník Adite Plzeň

Mobil: +420 739 385 192

E-mail: jaroslava.cizkova@diakoniezapad.cz

 

Lenka Vainarová, DiS.

doprovázející pracovník Adite Plzeň

Mobil: +420 605 226 271

E-mail: lenka.vainarova@diakoniezapad.cz

               

Helena Makrlíková, DiS.

koordinátor služby Adite Sušice

Mobil: +420 733 614 621

E-mail: helena.makrlikova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Božena Smilková

doprovázející pracovník Adite Sušice

Mobil: +420 605 226 303

E-mail: bozena.smilkova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Lenka Kosáková

doprovázející pracovník Adite Sušice

Mobil: +420 737 673 665

E-mail: lenka.kosakova@diakoniezapad.cz

 

Mgr. Veronika Hartlová

doprovázející pracovník Adite Sušice

Mobil: +420 736 694 343

E-mail: veronika.hartlova@diakoniezapad.cz

               

Veronika Stahlová, DiS.

koordinátor služby Adite Domažlice

Mobil: +420 605 226 290

E-mail: veronika.stahlova@diakoniezapad.cz

 

Petra Vavřečková, DiS.

doprovázející pracovník Adite Domažlice

Mobil: +420 605 226 288

E-mail: petra.vavreckova@diakoniezapad.cz

             

Viktorie Veverková, DiS.

doprovázející pracovník Adite Rokycany

Mobil: +420 734 262 561

E-mail: viktorie.veverkova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Veronika Šimečková

koordinátor služby Adite Rokycany

Mobil: +420 605 203 970

E-mail: veronika.simeckova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Gabriela Marková

terapeut

Mobil: +420 739 244 861

E-mail: gabriela.markova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Johana Kutková

projektový manažer a administrativní pracovník Adite

Mobil: +420 734 640 491

E-mail: johana.kutkova@diakoniezapad.cz

Naše projekty

ČSOB pomáhá regionům

V Adite podporujeme náhradní rodiče, kteří se rozhodli dát šanci na bezpečné a šťastné dětství dítěti, o které se nemohou postarat jeho biologičtí rodiče. Odlehčovací pobyty, které během roku uvolní těmto rodičům ruce, jsou důležitou součástí podpory. Zároveň jsou tyto akce specificky přizpůsobeny pro potřeby pěstounských dětí. Letní týdenní dobrodružství na pobytovém táboře je realizováno pod taktovkou zkušených sociálních pracovníků z Adite. Mimo volnočasový program a edukativní část tábora je tento týden pro děti skvělým prostředkem pro vytváření vlastního pozitivního sebehodnocení, které tyto děti mají většinou nízké. U dětí, často zasažených raným traumatem, podporujeme touhu po objevováních nových věcí, pozitivní přijímání svého okolí, prožívání svojí jedinečnosti a důležitosti. Díky crowdfundingové kampani ČSOB pomáhá regionům Jaro 2023 jsme získali od dárců 32 000,- a od ČSOB 25 000,-. Děkujeme!

Grantový program města Sušice

Grantový program Města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání – finanční podpora akce Den pro rodinu v Sušici v rámci projektu V pěstounské rodině jsem doma.

Grantové řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči

Projekt je zaměřen na podporu domácího vzdělávání dětí, které žijí v pěstounské péči. Probíhá již od roku 2016. Projekt přispívá ke zlepšení školních výsledků dětí a pomáhá tak dětem k získání větší šance na uplatnění ve společnosti. Podpořena je také spolupráce rodiny a školy, kdy je nastavena podpora pro konkrétní děti se specifickými vzdělávacími potřebami. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem přispěl na část realizace formou financování lektorů v letech 2016 až 2022.

Veřejná sbírka Krabice online – letní volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiny v obtížné situaci

Díky sbírce projektu Krabice online na prázdninové zážitky #zalepšíprázdniny jsme získali finanční podporu na 2 pobytové tábory pro děti z pěstounských rodin.

Pro mladší děti byl tábor koncipován v rámci celotáborového tématu: „Začarovaný koloběh, aneb voda jako poklad z nebes“. V rámci týdenního pobytu bylo 20 dětí součástí příběhu o Zlém Mrakomoru a vodní víle JÓÓVANĚ.  Té pomohli splnit úkoly, které vedly k vysvobození začarovaného KOLOBĚHU a dočkaly se tak osvěžujícího deště z vysvobozených mraků.   S dětmi pracují klíčoví pracovníci, sociální pracovníci, kteří děti znají a mají dostatek informací o jejich specifikách a projevech. Klíčovým pracovníkům budou asistovat instruktoři a k některým dětem přiděleni asistenti dítěte, aby zajistili jejich bezpečí, postupnou adaptaci na nové prostředí a podněty. Děti, které se pobytu účastní, mají specifické projevy chování, trpí úzkostmi nebo agresivním chováním, hůře se adaptují na nové prostředí apod. Proto je vždy potřeba přihlížet k jejich individuálním potřebám a program jim plně přizpůsobit tak, aby pro ně byl co nejmenší zátěží, a naopak si jej mohly co nejvíce užít a nabýt tak pozitivní zkušenosti. A díky všem dárcům, kteří přispěli, jsme mohli tábor ušitý na míru dětem připravit.

Pro starší děti pak byl připraven týdenní pobyt s názvem „Zlatí bohové přicházejí, aneb odhal své ukryté poklady“.  Děti si v průběhu týdne uvědomovaly svou vlastní hodnotu díky hledání pokladu, který v sobě každý ukrýváme. Měly možnost zažít propojení své jedinečnosti a využít ji ve skupině, poznat, jak jejich jedinečnost vytváří nové hodnoty. Téma tábora se také věnovalo významu rituálů v každodenním životě, i těm, které se předávají z generace na generaci. V průběhu se také děti dozvěděly zajímavosti o historii civilizace Inků, o incké říši. Aktivity pak byly propojeny také s tvůrčí činností, jelikož se akce účastnila arteterapeutka služby. Týden prožitý s dětmi s podobným osudem pomáhá navazovat nová přátelství a také zažít neopakovatelné prázdninové dobrodružství.

Nadace Komerční banky a. s. – Jistota – „Podpora pěstounů samoživitelů – nezůstat v tom sám“

Rodiče samoživitelé jsou dlouhodobě ohroženou skupinou obyvatelstva, kterou velmi negativně poznamenala dlouhá koronavirová krize a současné zvyšování nákladů na základní životní potřeby. Situace má mnohdy až zničující vliv na jejich životy. Díky Nadaci Komerční banky a. s. - Jistota a jejich výzvě: "Podpora pěstounů samoživitelů - nezůstat v tom sám", jsme získali prostředky pro 2 rodiny, kterým se podařilo prostřednictvím finančního daru usnadnit jejich nelehkou životní cestu, situaci trošku zlepšit a podpořit je v pozitivní změně jejich životní situace, na kterou by z vlastních prostředků jen těžko dosáhli. Děkujeme tímto Nadaci KB a těšíme se na další spolupráci.

Veřejná sbírka Diakonie ČCE – Krabice online – „Terapeutický ateliér – dostupná terapeutická podpora pro děti v náhradní rodině“

Děti žijící v náhradní rodině si budou moci díky kvalitnímu terapeutickému vedení a zázemí osvojit chápání a vnímání situací, relaxaci, představivost, navazovat a upevňovat sociální vztahy a kontakty. Díky správným pomůckám tak terapie je cílená na každé dítě dle individuálních potřeb. U muzikoterapie se děti díky hudbě a jejímu pozitivnímu působení na oblast těla, duše a emocí mohou naučit odpočívat, lépe poznat sám sebe a nalézt svou vnitřní svobodu. Důležitým prvkem terapie je proces tvorby, v němž se může dítě vyjadřovat přirozeně. V případech týraných či zanedbaných dětí, kdy se slova hledají těžko, pomáhá vyjádřit problém, strach nebo i bolest a umožňuje tak terapeutovi pochopení situace a nastavení vhodných kroků v procesu dlouhodobé podpory. Chceme dětem terapií pomoci k tomu, aby mohly znovu získat bezstarostné a šťastné dětství a zvýšit tak šanci, že z nich v budoucnu budou vyrovnaní a odpovědní dospělí.

Povodí Vltavy – Podpora tábora pro děti z pěstounských rodin

Od Povodí Vltavy jsme získali finanční podporu na náš letní pobytový tábor a také přislíbený program na jedno interaktivní dopoledne pro děti. Hodnocení pracovníků Povodí Vltavy, kteří se zúčastnili jednoho dne pobytového tábora pro děti a připravili jim naprosto fantastický naučně-dobrodružný program týkající se důležitosti vody a jejího koloběhu v přírodě:

Podpořili jsme dnes terapeutický tábor pro děti z pěstounských rodin, který pořádá Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Adite pro náhradní rodiny. Tábor pro 25 dětí v pěstounské péči není samoúčelný. Protože probíhá na břehu Berounky v Liblíně, organizátoři mu dali téma koloběh vody. Nazývá se ZAČAROVANÝ KOLOBĚH, ANEB VODA JAKO POKLAD Z NEBES. Děti se v průběhu týdne dozví, co je vlastně KOLO – BĚH vody v přírodě a proč je tak důležitý? Kde všude kolem nás je voda Jak drahocenná voda pro život vlastně je? Proč je důležité vodou šetřit? Jak se stane, že je čistá tak, že se dá jednoduše pít a je potřeba o vodu pečovat a starat se?

Děti se hravou formou dozví vše kolem koloběhu vody v přírodě, kde se voda nachází a proč je pro život tolik důležité s ní šetřit. Vyzkouší si, jak se dá voda čistit přes různé přírodní filtry, jaké další způsoby se dají použít, při pobytu v přírodě. „Osahají“ si všechna skupenství vody. A sami budou moci přicházet s nápady, kde by mohli vést k úspoře spotřeby vody u nich samotných. No a čtyři naše kolegyně a kolegové ze závodu Berounka v Plzni se do tábora zapojili s celodenním výukovým programem, který pro děti vymysleli, připravili a na místě také předvedli.

Program měl 4 části:

 • Hydrobiologie: odběr vzorků bezobratlých živočichů
 • Hydrobiologie: prohlížení a určování naloveného materiálu
 • Chemie: Odběr vzorků povrchové vody
 • Chemie: Seznámení s prací v laboratoři a chemické pokusy

Děti se do všech aktivit zapojily se zájmem a místy i s velký zápalem. Naše kolegyně a kolegové je dovedli vtáhnout do děje jednotlivých aktivit a bylo vidět, že si toho něco pozitivního odnesou. Tato osvětová spolupráce s malými děti se složitým sociálním pozadím se vydařila, a to nás velmi těší. 

MPSV – „V pěstounské rodině jsem doma“

Cílem kampaně „V pěstounské rodině jsem doma“ je zvát příznivce, zájemce a širokou veřejnost na pravidelná setkání k otázkám pěstounské péče.  Setkání se účastní pěstouni, odborníci i pracovníci, kteří pěstouny doprovázejí.

V rámci projektu jsou realizovány aktivity jako diskusní setkání, individuální konzultace, putovní výstava, setkání se studenty či promoakce na veřejnosti, jako je Den pro rodinu v Domažlicích a Den pro rodinu v Sušici u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který se slaví 15. května.

Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina.

Stavíme mosty

Služba Adite pro náhradní rodiny se od roku 2019 v rámci projektu Stavíme mosty zaměřuje na vytvoření jednotné metodiky řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj. Realizace projektu Stavíme mosty, odstraňuje nedorozumění, nedůvěru a podporuje mezioborovou a meziorganizační spolupráci s cílem optimalizace řešení příběhu dítěte, které je odebráno ze své biologické rodiny a umístěno do náhradní péče. STAVÍME MOSTY – JEDNOTNÁ METODIKA ŘEŠENÍ PŘÍBĚHU OHROŽENÉHO DÍTĚTE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, v Operačním programu Zaměstnanost. Více informací na mikrositě zde.

Fotografie ze služby
Sledujte nás

Více informací o naší službě naleznete na Facebooku.

Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!
opzMPSV

Projekt služeb Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi s názvem „STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481) realizovaný od roku 2019 do roku 2021, byl financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost
a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je nastavit efektivní mezioborovou a meziorganizační spolupráci mezi subjekty – „stavět mosty“, které se podílejí na řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z biologické rodiny a umístění v náhradní péči. Nástrojem k dosažení cíle bude komplexní metodika, která stanoví pravidla mezioborové a meziorganizační spolupráce a z věcného a časového hlediska zpracuje postup řešení příběhu ohroženého dítěte. Realizace projektu má odstranit nedorozumění, nedůvěru a podporovat spolupráci.

MPSV

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

UP

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Úřadem práce ČR.

PP

Služba Adite pro náhradní rodiny je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

SS P

Služba Adite pro náhradní rodiny je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

rodinaMPSV

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Aktivity projektu "V pěstounské rodině jsem doma IX" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Sušice

Tradiční akci Den pro rodinu i v roce 2023 finančně podpořilo město Sušice.

Nadace TM

 

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Nadací Terezy Maxové dětemkterá je partnerem projektu "Podpora vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče" v letech 2022–2023.

jat

Nadace J&T finančně podpořila Letní terapeutický tábor pro děti v náhradní rodinné péči v roce 2021.

kdyne Činnost služby je v roce 2023 realizována za podpory Města Kdyně.
dčce

Letní volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiny v obtížné situaci, pořádané službou Adite pro náhradní rodiny, jsou podpořeny z prostředků veřejné sbírky Krabice online z výzvy #zalepšíprázdniny.

KB nadace jistota Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota finančně podpořila naše pěstounské rodiny v programu Samoživitelé.
 

Letní volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiny v obtížné situaci, pořádané službou Adite pro náhradní rodiny, jsou podpořeny z prostředků veřejné sbírky Krabice online z výzvy #zalepšíprázdniny.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 23

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Jak pomáháme

Poslání služby

Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Vize služby

Každé ohrožené dítě dostává v rodině šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.

Cíle služby

Hlavním cílem Adite pro náhradní rodiny je poskytovat podpůrné služby náhradním rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby.

Dílčí cíle:

a) Stabilizovat rodinné vztahy dítěte.

b) Podpořit bezpečný návrat dítěte do biologické rodiny.

c) Napomáhat vlastním dětem pěstounů v porozumění institutu náhradní rodinné péče a dětem přijatým do rodiny.

Komu pomáháme

Primární cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi, resp. členové rodiny, jejichž rodinný život je ovlivněn přijetím dítěte do pěstounské péče, tj. především vlastní děti pěstounů a ostatní členové rodiny v kontextu vlastního života rodiny. Cílovou skupinou mohou být také biologičtí rodiče dítěte umístěného do pěstounské péče – v případě návratu dítěte zpět do biologické rodiny.

Řídíme se hodnotami

 

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Ambulantní forma je určena zpravidla rodinám z Plzeňského kraje, které se rozhodnou vyhledat přímo na našem pracovišti.

Terénní formu poskytujeme rodinám žijícím na území Plzeňského kraje.

Služba působí na území Plzeňského kraje, ve čtyřech pobočkách. Pracovníci mohou dojíždět i do ostatních oblastí Plzeňského kraje, zejména působí v oblastech Plzeňsko, Rokycansko, Nýřansko, Domažlicko, Horšovskotýnsko, Sušicko, Stříbrsko, Stodsko, Horažďovicko, Blovicko, Tachovsko.

Adresy:

 

Adite pro náhradní rodiny Plzeň

Denisovo nábřeží 6

301 00 Plzeň

 

Adite pro náhradní rodiny Rokycany

Svazu bojovníků za svobodu 68

337 01 Rokycany

 

Adite pro náhradní rodiny Sušice

Nuželická 60

342 01 Sušice

 

Adite pro náhradní rodiny Domažlice

Sadová 636

344 01 Domažlice

 

Časová dostupnost služby

a) Ambulantní služba je poskytována dle provozních hodin zařízení (od 8:00 do 18:00, schůzky jsou možné po předchozí telefonické domluvě). Adresář ambulancí včetně provozní doby je k dispozici v letáku služby, na nástěnkách a webových stránkách.

b) Terénní forma je poskytována v rozsahu: pondělí–pátek 8.00–18.00, po telefonické domluvě s pracovníkem služby a uživatelem služby.