Adite pro náhradní rodiny

Image
Adite
Pomáháme dětem najít štěstí v nové rodině. Naši pracovníci pomáhají náhradním rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Kde službu poskytujeme

Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Denisovo nábřeží 6
Plzeň
301 00
adite@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-18:00
Úterý: 8:00-18:00
Středa: 8:00-18:00
Čtvrtek: 8:00-18:00
Pátek: 8:00-18:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Každé ohrožené dítě dostává šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.

Poslání

Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně přímo v domácnostech či v atraktivním prostředí našich zařízení. Tým pracovníků vnímá náhradní rodinnou péči jako příležitost a šanci pro ohrožené děti.

Poskytované služby:

 • doprovázení pěstounských rodin,
 • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou,
 • poradenství a psychologická pomoc,
 • vzdělávání pěstounů,
 • odlehčovací služby,
 • osvětová činnost.

 

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

Hlavním cílem Adite pro náhradní rodiny je poskytovat podpůrné služby náhradním rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby.

Dílčí cíle:

a) podporovat rodinu v oblasti:

 • mapování potřeb celé rodiny,
 • posilování fungujících modelů v rámci celé rodiny,
 • přípravy rodiny na příchod nového člena, či odchod dítěte z rodiny.

b) podporovat dítě v pěstounské péči v oblasti:

 • zjišťování aktuální spokojenosti a míry naplnění jeho potřeb,
 • vyjadřování jeho myšlenek, pocitů, přání či nejistot,
 • navazování vztahů uvnitř náhradní rodiny.

c) podporovat pěstouny v oblasti:

 • vytváření a posilování vazeb k dítěti svěřenému do pěstounské péče,
 • uvědomování si a posilování kompetencí pěstouna ve výchově a komunikaci,
 • plánování dalších aktivit pro svěřené dítě či celou rodinu,
 • sdílení výkonu náhradní rodinné péče,
 • řešení aktuálně vzniklých obtíží souvisejících s jejich pěstounstvím,
 • vytváření a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte,
 • mapování jejich vlastních vzdělávacích potřeb,
 • jednání s dalšími subjekty.

d) podporovat náhradní rodinu při kontaktu dítěte s vlastní rodinou či osobami blízkými:

 • příprava dítěte, vlastních rodičů či osob blízkých a pěstounů na setkání,
 • doprovod dítěte a provázení při realizaci vlastního setkání,
 • spoluúčast při plánování dalšího průběhu společného setkávání.
Komu pomáháme

Primární cílová skupina

Pěstounské rodiny, které mají s organizací Diakonie Západ uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a bydliště v Plzeňském kraji, konkrétně pak:

 • osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), zdržující se na území Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoba“)
 • děti svěřené do pěstounských rodin.
 • Klientem organizace je rovněž každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).

Sekundární cílová skupina

V rámci pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny:

 • zájemci o náhradní rodinnou péči a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Služba Adite pro náhradní rodiny poskytuje své služby na území Plzeňského kraje.

Konkrétně v těchto oblastech: Plzeňsko, Rokycansko, Nýřansko, Domažlicko, Horšovskotýnsko, Sušicko, Horažďovicko, Stříbrsko, Stodsko.

 

Základní kontakt na službu Adite pro náhradní rodiny:

Vedoucí služby: Mgr. Jiřina Ullmanová

Telefon: 731 125 429

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

 

Adite pro náhradní rodiny Domažlice

Působnost: Domažlice a okolí

Adresa: Sadová 636, 344 01 Domažlice

Mobil: +420 605 226 290

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Veronika Stahlová, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

 

Adite pro náhradní rodiny Plzeň

Působnost: Plzeň a okolí

Adresa: Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

Mobil: +420 730 802 698

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Jana Löffelmanová

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

 

Adite pro náhradní rodiny Rokycany

Působnost: Rokycany a okolí

Adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Mobil: +420 605 226 271

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Marie Šimáňová

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

 

Adite pro náhradní rodiny Sušice

Působnost: Horažďovice, Sušice a okolí

Adresa: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Mobil: +420 733 614 621

E-mail: adite@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Helena Makrlíková, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00

Náš tým

Mgr. Jiřina Ullmanová

vedoucí služeb náhradní rodinné péče

Mobil: +420 731 125 429

E-mail: jirina.ullmanova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Jana Löffelmanová

koordinátor služby Adite Plzeň

Mobil: +420 730 802 698

E-mail: jana.loffelmanova@diakoniezapad.cz

               

Mgr. Simona Kuchárová

doprovázející pracovník Adite Plzeň

Mobil: +420 731 143 783

E-mail: simona.kucharova@diakoniezapad.cz

 

 

Mgr. Jaroslava Čížková

doprovázející pracovník Adite Plzeň

Mobil: +420 739 385 192

E-mail: jaroslava.cizkova@diakoniezapad.cz

               

Helena Makrlíková, DiS.

koordinátor služby Adite Sušice

Mobil: +420 733 614 621

E-mail: helena.makrlikova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Božena Smilková

doprovázející pracovník Adite Sušice

Mobil: +420 605 226 303

E-mail: bozena.smilkova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Lenka Kosáková

doprovázející pracovník Adite Sušice

Mobil: +420 737 673 665

E-mail: lenka.kosakova@diakoniezapad.cz

               

Veronika Stahlová, DiS.

koordinátor služby Adite Domažlice

Mobil: +420 605 226 290

E-mail: veronika.stahlova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Marie Šimáňová

doprovázející pracovník Adite Rokycany

Mobil: +420 605 226 271

E-mail: marie.simanova@diakoniezapad.cz

               

Viktorie Veverková, DiS.

doprovázející pracovník Adite Rokycany

Mobil: +420 734 262 561

E-mail: viktorie.veverkova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Veronika Šimečková

doprovázející pracovník Adite Rokycany

Mobil: +420 605 203 970

E-mail: veronika.simeckova@diakoniezapad.cz

               

Bc. Gabriela Marková

terapeut

Mobil: +420 739 244 861

E-mail: gabriela.markova@diakoniezapad.cz

Naše projekty

Projekt Krabice online – doučování 2021 (“Doučování dětí v pěstounských rodinách, aneb domácí příprava, nemusí být otrava”)

Služba Adite pro náhradní rodiny se v roce 2021 intenzivně věnovala díky Diakonii ČCE a její sbírce "Krabice online" doučování dětí z pěstounských rodin. Děti měly v důsledku pandemie COVID-19 značně omezenou prezenční školní docházku a většina výuky probíhala online. Problémy některých dětí s učením se při domácí výuce ještě zvýraznily, bylo je tedy potřeba podpořit, aby nedošlo k rapidnímu zhoršení jejich prospěchu. Lektoři se dětem pravidelně věnovali přibližně 1x týdně, vždy 60–90 minut a zároveň úzce spolupracovali s klíčovými sociálními pracovníky rodiny, kteří rodinu pravidelně navštěvují v rámci doprovázení pěstounů za službu Adite pro náhradní rodiny Diakonie Západ. Projekt velmi výrazně přispěl ke zlepšení prospěchu dětí ve školním vzdělávání a jejich radosti se učit novým znalostem.

Projekt Stavíme mosty

Služba Adite pro náhradní rodiny se od roku 2019 v rámci projektu Stavíme mosty zaměřuje na vytvoření jednotné metodiky řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj. Realizace projektu Stavíme mosty, odstraňuje nedorozumění, nedůvěru a podporuje mezioborovou a meziorganizační spolupráci s cílem optimalizace řešení příběhu dítěte, které je odebráno ze své biologické rodiny a umístěno do náhradní péče. STAVÍME MOSTY - JEDNOTNÁ METODIKA ŘEŠENÍ PŘÍBĚHU OHROŽENÉHO DÍTĚTE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, v Operačním programu Zaměstnanost. Více informací na mikrositě zde.

Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online.

Projekt Nadace České spořitelny podporuje v roce 2020 výrazně aktivity služby Adite pro náhradní rodiny, spojené se zavedením rozšířených služeb pro pěstounské rodiny, v souvislosti s dopady epidemie Covid-19 na společnost.

V době uzavření škol některé náhradní rodiny jen velmi těžko zvládaly naplňovat požadavky škol na domácí vzdělávání. V té době jsme zaváděli ve větším rozsahu online doučování dětí, ve kterém služba pokračuje a bude podporovat děti i na začátku dalšího školního roku. Budeme doučovat děti ve větší míře než je obvyklé, aby si učivo osvojily a upevnily. Některé děti využijí doučování i o prázdninách.

Pěstounské rodiny často pečují o děti se specifickými potřebami, v době epidemie nemohly rodiny čerpat odlehčení a nyní pěstouni rádi využijí možnost hlídání dětí. Z toho důvodu služba realizuje odlehčovací pobyty pro děti, díky podpoře Nadace České spořitelny může realizovat pobyty ve větším počtu, aby bylo možné nabídnout podporu více rodinám.

Díky Nadaci České spořitelny je služba Adite pro náhradní rodiny schopna reagovat adekvátním způsobem na potřeby pěstounských rodin, na které mělo období pandemie závažný dopad.

V pěstounské rodině jsem doma

Cílem kampaně „V pěstounské rodině jsem doma“ je zvát příznivce, zájemce a širokou veřejnost na pravidelná setkání k otázkám pěstounské péče.  Setkání se účastní pěstouni, odborníci i pracovníci, kteří pěstouny doprovázejí.

Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina.

Podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči

Projekt je zaměřen na podporu domácího vzdělávání dětí, které žijí v pěstounské péči. Probíhá již od roku 2016. Projekt přispívá ke zlepšení školních výsledků dětí a pomáhá tak dětem k získání větší šance na uplatnění ve společnosti. Podpořena je také spolupráce rodiny a školy, kdy je nastavena podpora pro konkrétní děti se specifickými vzdělávacími potřebami. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem přispěl na část realizace formou financování lektorů v letech 2016 až 2022.

Fotografie ze služby
Sledujte nás

Více informací o naší službě naleznete na Facebooku.

Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!
opzMPSV

Projekt služeb Adite pro náhradní rodiny a Archa pro rodiny s dětmi s názvem „STAVÍME MOSTY - jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481) realizovaný od roku 2019 do roku 2021, byl financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost
a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je nastavit efektivní mezioborovou a meziorganizační spolupráci mezi subjekty – „stavět mosty“, které se podílejí na řešení příběhu ohroženého dítěte po jeho odebrání z biologické rodiny a umístění v náhradní péči. Nástrojem k dosažení cíle bude komplexní metodika, která stanoví pravidla mezioborové a meziorganizační spolupráce a z věcného a časového hlediska zpracuje postup řešení příběhu ohroženého dítěte. Realizace projektu má odstranit nedorozumění, nedůvěru a podporovat spolupráci.

MPSV

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

UP

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Úřadem práce ČR.

PP

Služba Adite pro náhradní rodiny je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

SS P

Služba Adite pro náhradní rodiny je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

rodinaMPSV

Služba Adite pro náhradní rodiny je dlouhodobě podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Aktivity projektu "V pěstounské rodině jsem doma IX" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Sušice

Tradiční akci Den pro rodinu i v roce 2023 finančně podpořilo město Sušice.

Nadace TM

 

Služba Adite pro náhradní rodiny je podpořena Nadací Terezy Maxové dětemkterá je partnerem projektu "Podpora vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče" v letech 2022–2023.

jat

Nadace J&T finančně podpořila Letní terapeutický tábor pro děti v náhradní rodinné péči v roce 2021.

kdyne Činnost služby je v roce 2023 realizována za podpory Města Kdyně.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 23

Respitní pobyty
DZ logoPovodí Vltavy

Provozovatel tábora: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Adite pro náhradní rodiny

Termín konání: Liblín pro mladší děti (10. 7.–15. 7. 2023) nebo Rybník pro starší děti (24. 7.–29. 7. 2023)

Místo konání: Sportovní areál Berounka, Liblín nebo Rekreační středisko Rybník v Českém lese

Spoluúčast: 500.- Kč na dítě 

Povinné přílohy k vyplnění a pro informaci (soubory s hvězdičkou je nutné vyplnit a podepsat):

Poučení o bezpečnosti

Posudek o zdravotní způsobilosti

Informace pro starší děti

Informace pro mladší děti

Prohlášení o bezinfekčnosti starší děti

Prohlášení o bezinfekčnosti mladší děti