Korespondenční adresa

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Žerotínova 1421
Valašské Meziříčí
75701

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Naděžda Matochová DiS.
Telefon: 571 629 084
Mobil: 736 473 245
E-mail: %syjGK8aWdBxZ3leT-M
Www: www.diakonievm.cz/nase-sluzby/zdravotni-sluzby-pro-nemocne-a-umirajici/socialne-zdravotni-luzka