SLOVO NA TÝDEN: velikonoční týden začal

10. dubna 2017

Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu živého kozla; pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. (Lv 16,21)

On na svém těle vzal naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. (1Pt 2,24)

Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. (Ř 6,11)

Můžeme mít každý argumenty proti tomu, že kdosi vzal lidské hříchy na sebe a zemřel spolu s nimi. Můžeme přinášet jeden důkaz za druhým, jak je to nemožné a těžké a nepřekonatelné a … Jak ten či onen z nás žije zrovna nešťastně díky tomu, že musí nést důsledky svých starých prohřešků či provinění svých blízkých. Jak my sami znova chybujeme a nakládáme sobě na bedra zátěže, kterých se pak velmi složitě a pomalu zbavujeme.

A přesto bude v kostelích po celé Zemi o Velikonocích připomínán prastarý den smíření. A bude kázáno, čteno i zpíváno, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Martin Luther v jednom svém domácím hovoru s přáteli prohlásil, že ničím nenaštveme ďábla víc, než právě učením, kázáním, zpíváním a rozhovory o Ježíši. Kde jinde než ve společenství církve by mělo být nahlas opakováno to, co je tak nepravděpodobné k uvěření a co je tak neustále zpochybňované našimi špatnými zkušenostmi. Ale právě proto! O Velikonocích má zaznít hlasitěji než jindy: že láska je silnější než smrt… že Bůh skutečně odpouští naše staré viny… že smíření mezi lidmi je možné… že člověk nemá a nemusí zůstat osamocen… že Ježíš zemřel a byl vzkříšen!

Tomáš Vítek