SLOVO NA TÝDEN: velikonoční neděle

16. dubna 2017

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane." Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. (Lk 18,31-34)

Svědectví velikonočního rána mluví jasnou řečí. Když se otřepeme z toho překvapení, když sklepeme ty zarážející události: hrob je prázdný a to znamená, že Kristus byl vzkříšen, podle toho, jak to sám předpověděl. Kristus byl vzkříšen a Bůh nám tím chtěl něco říct.

Bůh se přiznal k životu Ježíše z Nazareta. Bůh nepřitakal lidským obavám, že všechno končí smrtí, ale otevřel životu nový rozměr, novou dimenzi. Bůh ukázal, že všechno to, co Ježíš do života přinášel, všechnu tu lásku, pokoj, radost, odpuštění jako způsob jednání mezi lidmi, že to je způsob, jak se postavit k životu. Přes to ani vlak smrti nejede.

Bůh člověku velikonočním ránem vzkazuje: každé ráno vstávej, člověče, s nadějí, že Bůh znovu otevírá to, co jsme, my lidé, pohřbili.

šb