SLOVO NA TÝDEN: první adventní

28. listopadu 2016

Kolem nás se v tomto čase téměř každý kout nějak ozdobí a osvítí - světýlka, svíčky, třpitivé řetězy, mašle a balící papíry patří k našim Vánocům. Nemá moc smysl se tomu bránit, protože stejně neuniknete. Je na každém z nás, abychom si nenechali zmizet to, co je pravým důvodem ke slavení. Nemusí se nám to vytratit!

SLOVO NA TÝDEN: první adventní
28. listopadu 2016 - SLOVO NA TÝDEN: první adventní

Slavíme narození, začátek růstu, moment, kdy se naplňují očekávání a otevírá se budoucnost. Ježíš se narodil v městě Davidově, praví nejznámější biblický příběh. Ale to není jediné narození a jediné místo, které si zaslouží sváteční pozornost. Bůh se narodil od té doby už nespočetněkrát v lidských srdcích.

V každém z nás - jsem si naprosto jist! - se narodil jednou sám Bůh. V každém člověku se chce Bůh narodit. Jako Kristus - říkáme my křesťané - jako ten, který zachraňuje. Chce se narodit ve všech lidech, které denně potkávám, chce v nich růst, žít a vstát z mrtvých. V srdci každého z nás jednou začal Bůh své dílo. Jak přesně se to projevuje, to by mohlo být předmětem velkých dohadů. O Vánocích zůstaňme třeba u tvrzení, že dostáváme každý nějaké dárky. A taky celkem velké dary. Míváme s nimi radost i starosti... obojí patří k vánočnímu příběhu.

SLáva Bohu v srdcích Vašich, Bůh v nich má zalíbení!

Tomáš Vítek