SLOVO NA TÝDEN: o vlivech

12. června 2017

Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. (Římanům 8,5)

SLOVO NA TÝDEN: o vlivech
12. června 2017 - SLOVO NA TÝDEN: o vlivech

Že nás něco ovlivňuje… že se někdo pokouší něco ovlivnit tichým nebo hlučnějším působením… že se člověk neubrání pokušení vlivu a sám by rád byl tím, kdo ovládá… to všechno určitě dobře známe - nejen z vysoké politiky, ale i z běžného každodenního života. Různé vlivy na nás působí a sami je kolem sebe vytváříme, někdy i tím, že neděláme nic. Svatodušní svátky, které jsme si připomněli na začátku června, jsou o vlivu, o Božím vlivu na náš život a náš svět.

Ano, chci být ovlivněn, Bože, tvým poselstvím, tvou nadějí… ducha svého svatého mi neber (Ž 51,13). Stojím o to, abys zasahoval do mého života, abys ho korigoval, abys mne vedl, když nevím, kudy kam a jak se přiblížit k druhým.

Kristus je vzkříšen a proměněn a na setkání s ním čekáme. Ty, Bože, jsi důstojný a majestátně se klene tvá moc nad celým světem. A do mého malého života posíláš svého ducha. Kus tvé plné přítomnosti. Dáváš mi tím znát, že jsi se mnou. A za to ti chci poděkovat.

Duchu Svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.