SLOVO NA TÝDEN: o svobodě

8. května 2017

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. (Jan 8,36)

Pracovní i životní zápasy mívají své prohry i svá vítězství. Podobně pak v tom lepším případě slavíme osvobození, jako si to v těchto májových dnech i po 72 letech připomínáme v případě konce druhé světové války. Víc než vítězství (hurá, vyhráli jsme, jsme nejlepší) se po právu připomíná a vyzdvihuje to osvobození (hurá, jsme zase svobodí, můžeme volně dýchat, nikdo nás neuzurpuje). A co teď s tím?

Svoboda je důležitá. Ve svobodě může vznikat etika a morálka. Ve svobodě se ukáže, co v člověku vlastně je. Co je pro něj důležité.  Do svobody je zapotřebí se probojovat. Apoštol Pavel vypráví o metafoře osvobození od zákona hříchu a smrti, který nás svírá. Podřizovat a poroučet se představám a předsudkům znamená se takové svobody vzdávat. Vzdávat se cesty rozhodující se víry, která se uplatňuje láskou.  Pavel zdůrazňuje, že to nejsme my, kteří dosáhli svobody svou prací, vůlí a pílí. Ta svoboda nám byla darována. Byli jsme k ní povoláni. Proto je úkolem našeho života tuhle svobodu chránit před otrockým jhem představ a předsudků.

V naší diakonické práci si smíme znovu opakovat: jste povoláni ke svobodě! Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.