SLOVO NA TÝDEN: o slitování

10. července 2017

Proto praví Hospodin toto: „Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním; bude v něm zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřící pásmo.“ (Zacharjáš 1, 16)

SLOVO NA TÝDEN: o slitování
10. července 2017 - SLOVO NA TÝDEN: o slitování

Stojí za to, přečíst si ten oddíl ze Zacharjáše celý. Píše se v něm, že po sedmdesáti letech utrpení, na kterém se kde kdo přiživil, jakoby v úkrytu mezi myrtovím v hlubině muž sedící na ryzáku vyhlíží lepší budoucnost. Připomínejme si to, kdykoli po právu sklidíme byť maličko rozlícení. Že si k tomu do nás kde kdo kolem rád kopne, to se také stává. Ale připomínejme si, že naděje je jako ten muž sedící na ryzáku. A za ním, celé stádo koňů ryzích, plavých a bílých. Stáda slitování.

Zacharjáš tak navazuje na to, co řekl v první části této kapitoly: Bůh na tebe pamatuje. A i když ty ještě sedíš na dně svých zlých cest a zlých skutků, on už sedí na ryzáku naděje, za sebou stáda slitování a už plánuje obnovu svého domu, ve kterém se připomínají jeho přikázání, a zpřítomňuje jeho milosrdenství.
A to tu bude jako míra. Obnovené slitování a nesené milosrdenství se stane mírou všeho nového. To Bůh chce. Pro to horlí.

Pane Bože, dávej nám odvahu a sílu vidět naději. Dávej nám odvahu a sílu uskutečňovat tvé milosrdenství. Amen.