SLOVO NA TÝDEN: o odplácení

13. listopadu 2017

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12,19.21)

SLOVO NA TÝDEN:
13. listopadu 2017 - SLOVO NA TÝDEN: o odplácení

Na konci krvavé americké občanské války (1861–1865) naléhali někteří poradci a politici na vítězícího prezidenta Abrahama Lincolna, aby slábnoucí jižní státy za způsobenou katastrofu přísně vytrestal.

Lincoln na to prý reagoval těmito slovy: „Nezničím své nepřátele, když z nich učiním své přátele?“ Odmítl se mstít a namísto toho začal vytvářet velkorysý plán obnovy. Zhruba podle jeho záměrů pak probíhalo poválečné plánování a konání vůdčích politků směrem ke znovusjednocení a odstranění nejkřiklavějších rozdílů mezi Severem a Jihem i přesto, že Lincoln byl velmi brzy po konci války zavražděn.

Bože, náš Otče, ty dokážeš nenávidět hřích a přitom stále milovat hříšníka. My nejsme jako ty, všechno se nám to nějak míchá a komplikuje, v nás i v našich vztazích. Přesto chceme ve světle příběhu Pána Ježíše hledat co nejvíce sil k vzájemnému milosrdenství a odpouštění.

Roman Mazur