SLOVO NA TÝDEN: Lutherovy výroky III.

6. listopadu 2017

Jsme žebráci, tak je to. Poslední Lutherova slova napsaná 16. 2. 1546, dva dny před svou smrtí.

SLOVO NA TÝDEN: Lutherovy výroky III.
6. listopadu 2017 - SLOVO NA TÝDEN: Lutherovy výroky III.

Zjistit na závěr, že jsem tu byl zbytečně, že to nemělo žádný smysl, je neskonale smutné zjištění. Lidský život má přirozené sklony se ve svém závěru takhle ptát. Možná proto, aby se člověk obhájil, možná pro něco jiného.

Zásadní otázky života, smrti, milosti, ospravedlnění řešil Martin Luther celý život. A v závěrečném shrnutí došel ke stručné větě: jsme žebráci, tak je to. Leckdo by tuto větu mohl vnímat jako závěrečnou prohru, ale myslím, že Luther ji takhle nevnímal.

Toto Lutherovo závěrečné psané slovo je svědectvím o totální závislosti lidského rodu na Boží milosti. Je vyznáním, že život je Boží dar. Když všechno pozemské a svůj život bez příkras postavíme před Boha, pak vytušíme něco z moudrosti, kterou zapsal Luther dva dny před svou smrtí: Jsme žebráci, tak je to.