SLOVO NA TÝDEN: dotek milosrdenství

4. prosince 2017

Tenhle svět je jako biblický rybník zvaný Bethesda. Je to zvláštní rybník, čas od času k němu sestupuje anděl a myje si v něm svá křídla. Pak se jeho voda začne vířit a první člověk, který se v ní smočí, bude uzdraven. Proto je kolem toho rybníka nával těch, kteří nesou různé těžkosti, jsou obtížení, nemocní a toužebně upínají zrak na hladinu rybníka svět. Hledají spásu v něm, v jeho víření.

SLOVO NA TÝDEN: dotek milosrdenství
4. prosince 2017 - SLOVO NA TÝDEN: dotek milosrdenství

A vůbec si nevšimnou, že kolem rybníka jde Ježíš a ptá se jednoho z nemocných: Chceš být zdráv? A on mu odpovídá: Nemám člověka, který by mne pomohl do vody. Jak zvláštní situace. Vedle vás stojí někdo, kdo vám chce a může pomoci a vy mluvíte o tom, že kolem vás nikdo takový není. Pravda, moci si asi představujete jinak.

Tenhle příběh je podobenství o tom, kde a jak se můžeme setkat s milosrdenstvím. To místo u rybníka Svět je nazváno domem milosrdenství (to je překlad z hebrejského názvu). A milosrdenství není v tom být upnut na víření světa, ale všimnout si, zaslechnout člověka, který stojí vedle vás. Ve vztahu k druhému člověku se můžete dotknout milosrdenství.

Na motivy Janova evangelia 5, 1 - 18.