SLOVO NA TÝDEN: 2. přikázání

31. července 2017

Nebudeš se klanět modlám.

SLOVO NA TÝDEN: 2. přikázání
31. července 2017 - SLOVO NA TÝDEN: 2. přikázání

Tohle přikázání je o uvědomění, kam směřujeme svou nejvyšší úctu.

Byl jednou jeden král, v babylonské zemi, Nebúkadnesar se jmenoval, byl mocný a bohatý a dosáhl všeho, čeho chtěl. Jednou mu však došlo, že tu on, ani ta jeho říše, nebudou navěky. A tak nechal udělat sochu, aby se jí všichni klaněli, a asi si myslel, že když bude dost veliká a klanět se budou opravdu všichni, tak bohové, ve které věřil, zařídí, aby jeho říše vydržela. No řekněte sami, taková blbost, že? A ke všemu se ještě našli tací, kteří se té soše neklaněli. Věděli totiž, že ta socha není žádný bůh. Krále to dopálilo a rozhodl se, že jim pěkně zatopí. Nechal je vhodit do rozpálené pece. Král rozpálený do ruda kouká, a vidí, že místo tří škvarků se v peci ti chlápci procházejí. Zavolal je, aby vyšli ven a obdivoval moc jejich víry. Řekl: toho, v kterého věří tihle, nechte na pokoji a je s ním.

Nevím, jestli ten příběh vysvětluje, co je modla rozhodně ukazuje nesmyslnost podřizování se, ponižování se, uctívání model. S nikým, natož s bohy, se nemáme pokoušet manipulovat.

Když se totiž díváme na to, co nás obklopuje, na své více či méně mocné říše, které si kolem sebe budujeme, nemysleme na jejich věčnost, ale dívejme se dobře na jejich detaily, na barvy, tvary, vztahy, drobnosti a obyčejné věci, které bývají krásné a důležité. V tom, jak si jich všímáme, je vidět lidská odpověď na lásku, kterou v životě můžeme brát.

Co je dobré vědět? Když zadáte do vyhledavače Google slovo „modla“, dovíte se zajímavé věci. Modla je/jsou: sportovci, herci, zpěváci, dovolená u moře, mobil, léky a jiné drogy, nízké ceny, peníze a majetek, národ, FB, atd. Modla není nějaká neaktuální archaická věc!