SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Znám slovo Proměny

1. března 2019

„Bůh činí smlouvu s každým, kdo se rozhodne mu naslouchat“

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Jen spolu v lásce žijte...
1. března 2019 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Znám slovo Proměny

I malé děti se novým věcem učí nápodobou. Člověk k určitým myšlenkám musí v průběhu života dojít, ujít kus cesty pro to, aby se mu pohled před očima měnil, aby vše, co kolem potkává, viděl ve světle, které mu naplňuje život, vkládá poklad do srdce a učí vidět svět pokorněji.
A člověk se brání … a vytrvává.

Společenství mezi „našimi“ je jako hrát na harfu, jako s něžností našlapovat na měkkou travičku, jako se vznášet v cukrové vatě se zachováním řádu, pravidel, požadavků, ale jinak, než jinde znám. Každé setkání „s nimi“ je protkané nejjemnějšími kroky, které mohu přidávat i já. I přes srozumitelné a náročné povinnosti, zažívám pocit blaha a naplnění. Jen přihlížím a učím se z pohledů, jednání, úvah a ohledů těchto lidí. „Jaká nesmrtelná síla v rukou tohoto společenství“.
A člověk se brání …a přemýšlí.

Proč nežít naplněnější život? Už dávno vím, že osamění je bída vlastního já. Kdo nebo co mi brání žít v blahobytu? Že jsem to já a moje myšlenky se mnou?
A člověk se brání …a co nasytí duši?

Má tajemnou tvář. A když volám, proč se skrývá?
Nepřišel!
Neotočil se!
Nevzpomněl!
Nerozloučil se!
Zmizel mi z dohledu drzý!
Nejde se ho dotknout a tolik potřebuji. Kde a v čem je ukrytý? Přede mnou, za mnou? Pro tuto chvíli, snad i napořád. Opřít se o něj, požádat ho, věřit mu, dovolí mi to?
A člověk se brání a volá.

Kdo chce vidět krásu, vidí ji, kdo hledá v problému hádanku k řešení, najde ji, kdo chce požádat, dostane, kdo chce vnímat, pochopí. Čas plyne a jistoty se vzdalují, pochyby přicházejí. Snad je chvíle u toho nebýt sám, být s „tím někým“. Vždyť vím, že jeho slova jsou to nejvzácnější.
A člověk se brání a čeká.

Říká se, že čemu člověk naslouchá, tomu se přizpůsobí jeho mysl. Přicházím v pozadí a víra přede mnou. „Bůh činí smlouvu s každým, kdo se rozhodne mu naslouchat“.
Bůh se svojí nádhernou mocí, láskou, přítomností a vzájemnou náklonností.
Už se nebráním.

Magda Kumprechtová