SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Udělat něco krásného

1. května 2019

Ježíš týden před svou smrtí doporučuje k obdivu skutek ženy, která vylije alabastrovou nádobku s drahým parfémem na jeho hlavu.

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Udělat něco krásného
1. května 2019 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Udělat něco krásného

Bezejmenná žena nic neřekla – slovy nic neřekla. A přesto to, co učinila v jednu chvíli na jednom místě, stačí k tomu, abychom slyšeli výzvu: Dokud budete mluvit o Ježíši z Nazaretu, mluvte i o ní!
Nemusíte vůbec nic říct, abyste se zapsali do dějin. Stačí čin. Ale pozor, kdo by chtěl z této zprávy uplést morální apel proti těm, kdo příliš mluví a málo dělají, ten je vedle. Ta žena tu udělá jeden skutek v jednu správnou chvíli. Skutek, který je nad spousty slov. Avšak je i nad spousty činů. Co nejvíc toho vykonat a co nejméně namluvit – z toho vůbec nevyplývá. Její jeden skutek je v kritickém napětí i proti všem programům, které naplňují náš svět množstvím dobrých skutků. Nic proti organizované péči, i v rámci ní může jeden konkrétní člověk udělat ve správnou chvíli jeden jediný skutek, který svým významem předčí tisícovky jiných dobře naplánovaných činů.

Učedníky ten čin rozčílil. Něco tak nepraktického, neužitečného a neekonomického – prostě celkově nepromyšleného a iracionálního!
Mám pochyby nad tím, co je dnes ideálem pro naše křesťanské jednání. Vidím se argumentačně nejčastěji na straně rozumných učedníků, kteří sledují užitečnost, ekonomičnost, racionálnost jednání – myslí v kontextu, dokážou analyzovat. Vždyť by se ta drahá voňavka dala velmi dobře zpeněžit a za ten ranec peněz bychom podpořili nemálo chudých. Je to pěkné, bohulibé. Učedníci jsou v dobrém smyslu vypočítaví a rozumní. Jako my – praktičtí, racionální a střízliví evropští křesťané začátku 21. století. Jenže tenhle druh uvažování tu Ježíš k obdivu nedoporučuje.

Kdy jste naposledy udělali něco krásného? Něco nepraktického, nepromyšleného, třeba neužitečného pro vaši rodinu a třeba i ekonomicky nevýhodného, prostě jen krásného! Nejsem si jist, jestli vůbec tuším, co by to bylo: Krásný skutek. Cosi krásného, mimo moje běžné posuzování. Něco, o čem bych byl přesvědčen, že právě v tu chvíli mám udělat tuto konkrétní věc. Jít, vzít, bez řečí udělat a jistojistě v nitru cítit, že jsem udělal teď a tady tu nejvíc pasující věc v celém vesmíru, kterou jsem byl schopen udělat. Třeba tušíte, o čem tu Ježíš mluví.

Tomáš Vítek