SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Ty víš, co mne trápí

1. března 2018

Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. (Žalm 31,8)

Autor té staré básně či písně na mě působí jako blázen. Nebo znáte někoho, kdo se raduje a jásá uprostřed svého pokoření a ponížení? Někdy si dokážeme zachovat jakýsi nadhled i ve chvíli, kdy do nás někdo tepe nebo kdy zažíváme ponížení. Ale že bychom u toho skákali radostí?

Co vede autora žalmu k tak pronikavé radosti uprostřed vlastní těžké situace? Zřejmě ta druhá věta: ty víš, co sužuje mou duši. Ty víš, co způsobuje úzkost, ty víš, s čím se tu trápím, co ohrožuje mou důstojnost, co působí mou bolest. Ty to dávno víš. Nejsem na to sám.

A kdo je ten, jehož žalmista oslovuje „ty“? V předchozí sloce žalmu to naznačil, když pravil „já důvěru skládám v Hospodina“. Ten člověk učinil nějakou dobrou zkušenost s Boží blízkostí. Na žalmech je nesmírně silné právě to, že je ke komu volat. Modlitba není vykřičená do prázdna, ale má svého adresáta. I to je milosrdenství: když nám někdo trpělivě naslouchá, i když by vlastně vůbec nemusel.

Možná právě tato hluboká zkušenost, jak prostě a přesto silně se může projevovat milosrdenství, je pramenem žalmistovy radosti. Radosti až neobvyklé, skoro bláznivé. Zjištění, že věci mohou být úplně jinak, než jsme se odvážili předpokládat, vede občas i k překvapivým, bouřlivým reakcím, proč ne. Vedle toho stojí také „obyčejné“, tiché rozpoznání, které smí být pramenem i naší naděje: ty víš, co sužuje mou duši. Ty to dávno víš. Nejsem na to sám. Díky za to.