SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O společenství

1. listopadu 2019

Nikdo nežije sám sobě…“ (list Římanům 14,7)

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O společenství
1. listopadu 2019 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O společenství

V roce 2019 si v Diakonii připomínáme hodnotu Společenství. Oslavili jsme společně 30. výročí od obnovení institucionální diakonické práce ČCE.

Hodnota společenství připomíná, že ani v Diakonii nikdo nepracuje sám pro sebe. Práce Diakonie směřuje k potřebným lidem kolem nás.
Na práci v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe.
Pamatujeme na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie – příjemci pomoci, ale také jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci Diakonie a přátelé kolem ní. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Práce Diakonie je svědectvím. Nejen ochoty pomáhat, ale toho, odkud motivace ke službě přichází. Je to svědectví o lidské víře, je to svědectví o lidské potřebě, je to svědectví o sounáležitosti, je to svědectví o tom, v čem dostává lidský život smysl.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.