SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O pravdivosti

1. října 2019

Ježíš svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ (Matoušovo evangelium 15,10n)

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O pravdivosti
1. října 2019 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O pravdivosti

Když někam cestuji autem, většinou poslouchám rádio. Takových nás tu bude asi víc. Nejčastěji to je Český rozhlas plus. Je to stanice mluveného slova. Hodně se tam dozvím. Bývají tam zajímavé rozhovory, zpravodajství a informace z domova i ze světa, úvahy a komentáře a glosy. Předpokládám a doufám, že jsou celkem objektivní a hodnověrné. Poslouchám to rád, protože mám pocit, že se něco dozvím.

Ale na druhou stranu je to obrovská záplava slov. Pořád se z toho rádia sypou jedno za druhým a vlastně to nemá konce. Vycházejí z úst různých lidí. Bohužel tam ale zaznívají i slova, která svého autora znesvěcují. Nejčastěji je to znát na politicích. Mnozí se snaží mlžit a kličkovat a říkat takové ty polopravdy. Mnoho slova a stejně nic neřeknou. Mají úlisné rty, abych použil termín ze žalmu. Ale jsou mezi nimi i takoví, kteří úplně klidně lžou. A působí, jako že to žádná lež není a oni mluví pravdu. I když všichni ostatní, včetně mě, moc dobře vědí, že všechno, co říkají je lež. Mají úlisné rty a chyb jim láska k bližnímu. Zato jim většinou přebývá láska k sobě samému.

Možná zrovna na tomto příkladu je patrné, že člověk opravdu znesvěcuje právě to, co mu vychází z úst. Takoví lidé sami sebe znesvěcují, když jim nevadí, že druhým lžou, klamou je a zavádějí na scestí. Mají svůj podíl na tom, že pravda se postupně ztrácí v záplavě jejich lží a polopravd a klamání. Pravda, pravdivost je roztříštěna, rozmělněna, rozdrobena a jakoby se vytrácí z lidského myšlení. A působením lživosti a klamání přibývá těch, kteří to klidně a bez problémů přijímají za své. Z dalších a dalších úst vycházejí další a další znesvěcující slova. A znesvěcují všechno okolo.

A když to poslouchám, říkám si: Můžeme s tím něco dělat? Můžeme se lží, nebo proti lži a lživosti, se znesvěcovateli, můžeme s nimi nějak bojovat? Možná existují i jiné, ale mě napadla jen jedna možnost. Musíme zůstat pravdivými. Pořád. Proto si tolik cením důrazu na pravdivost v Diakonii Západ. Že právě pravdivost je jednou ze tří základních hodnot střediska. Vytváří se tak jakýsi sice asi neviditelný, ale přesto velice důležitý ostrov pravdy a pravdivosti mezi těmi mnohými, kteří sami sebe i své okolí znesvěcují tím lživým, co vychází z jejich úst. Zůstává tady prostor, který není znesvěcený.

Pochopitelně to není snadné, dbát na to, abychom zůstali pravdivými. Ale stojí to za to se o to snažit, a je to velice důležité. Abychom se my sami nepropadli do lživosti, ubohosti, malosti, které jsou vždycky spojeny se lživostí. Naopak velikost a krása, dobrota a láska jsou vždycky spojeny s pravdivostí. A také s Bohem, který sám je vždycky a ve všem pravdivý.

Ondřej Pellar