SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O adventu

1. prosince 2019

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!
(Matoušovo evangelium 21, 9)

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O adventu
1. prosince 2019 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O adventu

Předvánočnímu času se říká adventní. Svět kolem nás se nás sice snaží urvat na shon: nakup to, ukliď to, obstarej si ještě tohle…, ale podstata adventního času je spíše opačná. Je to čas zklidnění, ztišení, zastavení, přemýšlení o smyslu svého životě v běhu světa. Je to čas, kdy se člověk má soustředit na to, že i do jeho života přichází něco nečekaného a vysvobozujícího. Tento čas připomíná, že je třeba být připraven, ale možná trochu jinak než uklizeným bytem a plnou lednicí.

Bible k tématu tohoto období vypráví třeba tento příběh (verze z Parabible A. Fleka):
„Tehdy bude nebeské království podobné deseti fanynkám, které vyrazily na letiště naproti Justinu Bieberovi. Pět z nich bylo rozumných a pět naivních. Ty naivní si s sebou vzaly mobily, aby si ho vyfotily, a vyrazily na Ruzyň. Ty rozumné si kromě mobilu do kabelky přihodily také nabíječky. Bieberovo letadlo ale mělo zpoždění, a tak všechny fanynky vytáhly mobily a celé hodiny sjížděly facebooky, diskusní skupiny a online fankluby.

O půlnoci se strhl křik: ‚Justin je tu! Všichni rychle k němu!‘ Všechny fanynky rázem vyskočily a zapnuly si v mobilech foťáky. Tehdy ty naivní zjistily, že mají vybité baterky, a tak řekly těm rozumným: ‚Nemáte mobil navíc, nebo náhradní baterky? Naše mobily se vybily.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Můžeme vám leda půjčit nabíječky. Jděte do Mekáče do haly, jsou tam zásuvky.‘

A když ty naivní fanynky odběhly dobíjet své mobily, přiletěl Justin Bieber a ty, které byly připravené, se s ním mohly vyfotit. Pak nastoupil do taxíku, dveře se zavřely a byl pryč.“

Mějte krásný adventní předvánoční čas.