SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Modré nebe, slunce zář

6. listopadu 2020
SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Modré nebe, slunce zář
6. listopadu 2020 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Modré nebe, slunce zář

Chtěl bych začít slovy jedné písně:

MODRÉ NEBE, SLUNCE ZÁŘ
1. Modré nebe, slunce zář. Pánu patří díky. 
Zvedni oči, zjasni tvář. Pánu patří díky. 
Když je pod mrakem, jako zázrakem Pánu patří díky. 
Díky za vše, co nám dal. Pánu sláva za všechno, co nám denně dává. 

Je ta dnešní doba taková nějaká divná. Možná zažíváme podivné dežavý z jara. Ale sil ubývá, slunce už nemá takový šajn, tma se vkrádá do našich dnů stále dřív a dřív. Je to taková podivná doba, ve které ožívají prapodivná proroctví. Jako třeba to, o muži přicházejícím s matematickým modelem. Ta slova o přicházejícím muži mne zaujala. A hned v mysli iniciovala věty, které znám odjinud: Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Anebo: za mnou přichází někdo silnější, než jsem já, nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Nebo do třetice: Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který je a který přichází. A tak mi z toho napadá, že není vůbec od věci mluvit o někom třetím, kdo jde kolem, nebo přichází. V těch biblických citátech čtu: přicházející, tichý – pokora; přichází někdo silnější – respekt; byl, je a přichází – smíření.

Právě tohle učí biblická moudrost. Není třeba všechno vědět, na všechno mít matematický model. Není třeba se v každé době naparovat, ukazovat, že s námi nic nehne. Pokud žijeme pokorně, s respektem a hledáme smíření, pak můžeme zaslechnout tichý hlas naděje, která svou silou promluví do našeho bezradného života.

Ta zmiňovaná píseň pokračuje:
2. Zpívám, i když smutky mám. Pánu patří díky. / 
Tančím nebo klopýtám. Pánu patří díky. / 
Když mám pod hlavou kámen s únavou, odvahu mi dává. / 
Díky za vše, co nám dal. Pánu sláva za všechno, co nám denně dává. 

Z té písně můžeme zaslechnout, že navzdory těžkostem, navzdory smutkům, navzdory klopýtání ještě zbývá cosi, k čemu je dobré upnout svou pozornost. Možná je to podobné jako v jednom facebookovém příspěvku: zkusme se na to podívat z druhé strany (co to zkusit obráceně): na zeměkouli včera přibylo 218 000 lidí, v ČR vítáme 307 nových občánků a v ČR je 10,5 milionu lidí bez covidu. Teď prosím vůbec nechci zlehčovat vážnost covidu. Jen poukazuji na to, že jsou i jiné pohledy, že jsou i jiné věci, které se stejnou vážností žádají naši pozornost, a to navzdory ledasčemu, i navzdory smrti. Navzdory vážnosti situace, navzdory zaměřenosti našich starostí a našeho pohledu (jak se v Diakonii někde říká: možnosti tu jsou), ale řekněme to obecně: naděje tu je.
Jenže problém naděje je v tom, že abyste ji pocítili, abyste si na ni mohli sáhnout, musíte ji „zhmotnit“, nebo alespoň pevně svázat s něčím, s někým. Proto je v té křesťanské písni, kterou vám tady dneska recituji pořád dokola to: Pánu patří díky. Křesťanský pohled na svět je spojen s nadějí, kterou přináší Pán Bůh a proto se křesťan k němu vztahuje. Nechci tu z vás dneska dělat křesťany (pokud jimi nejste), ale chci vás jen upozornit na tu existenci naděje ve spojení s něčím/někým. Tuším, že i prorok Babiáš, svými slovy o přicházejícím s matematickým modelem spojoval naději, tedy že to nějak bude (pravděpodobně líp) právě s tím modelem. I vám, kteří hledáte naději do dnešních těžkých časů nabízím uvědomění si spojení naděje s něčím hmotným a konkrétním. Jestli to bude usilovná práce, trpělivost, osobní oběť, Kristus nebo matematický model, to už bych s dovolením nechal na vás. Ale znovu opakuji, co jsem se i já naučil z té křesťanské písně: pokud chcete chovat naději, spojte ji s něčím nosným, konkrétním, hmotným.

V té křesťanské písni je to konkrétně chvála, pravděpodobně vyjádřená písní:
 
3. I v té nouzi nejvyšší, Pánu patří chvála, / 
když se zdá, že neslyší, Pánu patří chvála. / 
Chválit nepřestaň, ať se staň co staň, lepšího nic není. / 
Díky za vše, co nám dal. Pánu sláva za všechno, co nám denně dává.

(zaznělo jako biblické povzbuzení, porada ředitelů on-line 20. 10. 2020, ŠB)