SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Jen spolu v lásce žijte...

1. února 2019

„Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“, říká Ježíš v evangeliu podle Jana (15. kapitola, 12. verš) svým učedníkům, a dokonce je přitom nazývá svými přáteli.

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Jen spolu v lásce žijte...
1. února 2019 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Jen spolu v lásce žijte...

Být si vzájemně a s láskou přáteli, to po nás chce Ježíš také dnes. Lze to vztáhnout i na naše pracovní kolektivy? Můžeme se i v práci chovat k sobě s láskou? A co to vlastně znamená?

V jiné biblické knize, listu apoštola Pavla do Korintu (1 Kor 13), se láska definuje například jako trpělivé jednání, laskavost, ale také přejícnost (nezávidění a nevychloubání), možná až kolegialita (doslova pak nedomýšlivost), čestné jednání, přejícnost, a také klidná mysl. Takové pracovní společenství je pak přímo požehnáním, takovým malým „rájem na zemi“.

Lze vůbec mít rád svou nadřízenou nebo přímo ředitele? A co ten kolega, který mě zase tolik naštval? A co mé soukromé zájmy? A hranice profesionálního vztahu?

Jak se tedy můžeme této vizi co nejvíce přiblížit? Co k tomu potřebujeme? Na čem nemusíme tak důsledně trvat? A co je opravdu podstatné?

Otázek je mnoho a být laskavý někdy není jednoduché. Ježíš však dokonce vyzývá k lásce k našim nepřátelům (neoblíbencům a jiným „potížistům“). Bůh chce, abychom svým životem tento paradox překonávali. V tom jej máme následovat. Vytvářet takové pracovní kolektivy a týmy, kterým záleží nejen na jejich práci, ale také na sobě navzájem. Které se dobře znají, vzájemně se podrží, pomohu si a společně čelí všemu, co přijde. Týmy, v nichž je radost pracovat, a na které se ani časem nezapomíná.

Taková společenství nám všem ze srdce přeji

Jirka Vlček