SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Fortelnost z pohledu pedagoga

1. března 2020

Fortelnost, tak těžce znějící slovo, které při snění plyne v tmavé těžké barvě. Nevznáší se, jeho váha mu to nikdy nedovolí. Snad lze vymezení pojmu lehce nalézt na stránkách Google či Wikipedie, ale co s sebou opravdu nese, je v textu navždy ukryté.

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Fortelnost z pohledu pedagoga
1. března 2020 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Fortelnost z pohledu pedagoga

Fortelnost je dlouhodobý proces, který utváří osobnost učitele, která je ovlivněna pedagogickým nadáním, motivací, snahou po vzdělávání a sebevýchově a u pedagoga ve speciálním školství pak jeho dispozice k obětavé a láskyplné pedagogické práci, která vysoko přesahuje povinnost učitele a jeho povinný pracovní čas.

Fortelnost v sobě ukrývá složku vědomostní – teoretickou – „vím“ zahrnuje odbornou specializaci. Učitel je vybaven teoretickými vědomostmi, pedagogickými i psychologickými poznatky a odbornými znalostmi. Je však také důležitá i složka dovednostní – praktická – „umím“, což představuje vše, co učitel prakticky potřebuje ke své práci. Nepostradatelná je také složka osobnostní - axiologická – „jaký jsem“, která prozrazuje osobní dispozice učitele. Vypovídá o učiteli, jaký je, co chce a jaké hodnoty zastává. Propojením všech tří složek dojde k ideálu fortelného plnohodnotného a profesně dokonale připraveného učitele.

Fortelnost je soulad a propojení několika malých, ale nepostradatelných dílků, které jeden bez druhého neznamenají téměř nic, a přesto společně splňují podmínku slova fortelnost. Fortelnost je jakýsi synergický efekt, ne kdy 1+1 = 2, ale kdy 1+1 pracovník pro děti vyžadující lásku a péči od srdce je > 2. To je pravé vyjádření slova FORTELNOST!

…tohle Google nikdy neprozradí…

Magda Kumprechtová