SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Fortelnost a fíkovník

1. února 2020

Potom jim (Ježíš) pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit‘.“ (Lukášovo evangelium 13, 6 - 9)

SLOVO K ZAMYŠLENÍ: O fortelnosti
1. února 2020 - SLOVO K ZAMYŠLENÍ: Fortelnost a fíkovník

Text o stromu, kterému něco chybí, možná nezní na první přečtení právě povzbudivě. Na fíkovníku mají přece být fíky, a když tu nejsou, a ani to na ně nevypadá, něco není v pořádku. Fíkovník bez fíků je jako tělo bez duše, dítě bez rodičů, řemeslník bez zručnosti a lásky ke svému oboru. Něco k sobě jednoduše patří, spolu se pojí, má to být pospolu. Když to tak není, jako by to už přestávalo být tím, čím být má. Zároveň něco k životu potřebujeme, tak abychom mohli spolu dobře žít, abychom nebyli jak tělo bez duše, osiřelé děti, aby nás práce bavila. A já v tomto mini příběhu vidím také povzbuzení a naději.

V podobenství dlouho nic nefunguje, jak by mělo, a pak už je pozdě a jde o všechno. Mohlo by se říci, jako to je s člověkem, který žádný fortel v práci neměl, nepracoval vůbec nebo naopak pracoval příliš mnoho a teď je před výpovědí nebo na pokraji vyhoření. V příběhu se objeví zastánce, správce vinice, a za ten neplodný strom se postaví. Jde mu o něj. Nechce, aby jej podťali. Slibuje, že mu sám zkusí pomoci tím, že jej okope a pohnojí, aby fíkovník našel sílu (znovu) přinášet ovoce.

Vidíme ve svém životě, třeba tam kde pracujeme, Boží starostlivou péči o nás? A všímáme si, že Pánu Bohu není lhostejná naše úroda? Vidíme kolem sebe lidi, kteří nám mohou být svým přístupem k práci příkladem, vzorem, kteří nás chtějí podpořit? Jsme oporou svým zaměstnancům a vidíme jejich potřeby? Příběh nakonec zůstává otevřený. Přeji nám všem, aby dopadl dobře.

Magdaléna Trgalová