Chtěl pomoci kolegovi - skončil v dluhové pasti

11. ledna 2018

Pan Jan je od přírody dobrák, proto, když se na něj obrátil jeho šéf, že má velké finanční potíže a potřebuje pomoc, souhlasil s tím, že mu půjčí. Avšak požadovaných bezmála 250 tisíc k dispozici neměl, rozhodl se proto vzít si půjčku v bance. Peníze pak předal svému šéfovi s podmínkou, že společně sepíšou smlouvu o půjčce a stanoví jasné splátky. Šéf souhlasil a smlouva byla uzavřena. Nějakou dobu vše fungovalo, avšak po několika měsících šéf půjčku svému kolegovi splácet přestal. Kola dluhového soukolí se roztočila.

Chtěl pomoci kolegovi - skončil v dluhové pasti
11. ledna 2018 - Chtěl pomoci kolegovi - skončil v dluhové pasti

Pan Jan nejprve bance splácel sám a pokoušel se se šéfem dohodnout. Bohužel bez úspěchu. Jan se ve strachu o práci neodvážil situaci hlásit příslušným institucím či dokonce soudu.
A tak za šéfa platil dál. Čas běžel a zhoršená finanční situace začala na Jana dramaticky doléhat. Chyběly mu peníze na základní výdaje, tak přestal platit nájem. Situace ho donutila přiznat vše své dlouholeté partnerce, která o půjčkách nevěděla. Postupně přišel o bydlení
i o partnerku a odstěhoval se ke své matce. Teprve tehdy se obrátil na Občanskou poradnu v Mostě (OP), která již více než 10 let poskytuje bezplatné dluhové poradenství.

„Příběh našeho klienta Jana je typickou ukázkou neřešení vážné dluhové situace. Klient před narůstajícími problémy zavírá oči a pomoc vyhledá až velmi pozdě,“ říká Markéta Strížová vedoucí OP. Pro pana Jana tu však odborní poradci řešení našli.

„Klient má v zásadě dvě možnosti. Buď se se svým dlužníkem dohodne mimosoudní cestou, nebo se obrátí na soud,“ vysvětluje Strížová.

Pan Jan nejprve zkusil cestu smíru a po dohodě s poradnou písemně vyzval svého šéfa
k úhradě dlužné pohledávky. „Věřitel musí zaslat dlužníkovi výzvu doporučeně a v textu určit datum, do kdy má dlužník dluh uhradit. V případě, že dlužník svůj závazek nesplní, nezbývá, než se obrátit na příslušný soud. Ten následně vydá platební rozkaz, který je pro dlužníka závazný,“ upřesňuje Strížová.

Janův šéf však ani na platební příkaz soudu nereagoval. „Klientovi jsme tedy doporučili podat návrh na nařízení exekuce a pomohli mu sepsat potřebné dokumenty,“ dodává Strížová.
V současné době nařízená exekuce běží. Jak se však ukázalo, Janova pohledávka je až devátá v pořadí, a tak mu nezbývá, než čekat a dluh za šéfa splácet dál.

„Chceme-li se vyhnout dluhové pasti, je potřeba řídit se základními principy finanční gramotnosti. Je nutné, aby každý měl alespoň základní přehled o poměru svých příjmů
a výdajů, aby si uměl sepsat jednoduchou finanční rozvahu a dokázal vyhodnotit, které věci jsou nezbytné, a bez kterých je možné se obejít. A jak vidíme na příběhu pana Jana, nestačí nepůjčovat si na své potřeby, ale nepůjčovat ani nikomu dalšímu,“ shrnuje Markéta Strížová.

V případě, že se lidé do finančního problému přeci jen dostanou, radí poradci nic neodkládat a situaci začít co nejrychleji řešit.  Jedině tak nemusí být důsledky dluhů fatální.

Článek je převzatý z webu Diakonie Most.