Bytí či nebití

Jak Diakonie pomáhá lidem, kteří nezvládají svou agresivitu, v programu SOS centra Stop násilí ve vztazích. Dokument ČT o lidech, kteří se dostali, často ne vlastní vinou, na okraj společnosti, a jimž pomáhají církevní organizace.

Bytí či nebití
Bytí či nebití