Zakusit milostivé přijetí

12. října 2017

Ve dnech 8. - 11. října se uskutečnilo další Diakonické setkání v Bystřici pod Hostýnem. Jaké bylo?

Zakusit milostivé přijetí
12. října 2017 - Zakusit milostivé přijetí

Odpočinutí, obnova sil, načerpání nové energie, povzbuzení. To jsou očekávání od diakonického setkání, které se i letos uskutečnilo ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.

Na diakonické setkání se vždycky těším, letos bylo velmi dobře organizačně i programově připraveno. V necelých třech dnech jsme měli příležitost k vzájemnému sdílení, soustředění nad Božím slovem, ztišení i tolik potřebnému odpočinku. Přispělo k tomu i ubytování v krásném prostředí Sola gratia. Odjížděli jsme povzbuzeni k službě a posíleni ve víře, s pocitem, že máme co předávat dál. (Noemi Batlová, diakonka a pastorační pracovnice ČCE v Olomouci)

IMG_0137Hlavním programem nás provázel Jiří Weinfurter, farář ČCE v Křižlicích. Metodou bibliodramatu nám nabídl promýšlet a zažívat, jak se náš životní příběh setkává s biblickým příběhem o ztraceném synu. A tak na pořad dne nepřišly jenom tradiční protestantský rozum a slovo, ale také vzpomínka, cítění, obrazový vjem, mlčení či zpěv.

Další program doplnili hosté. Daniel Heller, farář ve Valašském Meziříčí, nám vyprávěl o své zkušenosti práce s klienty a zaměstnanci tamějšího střediska. S hudebním večerem nás navštívil celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. O diakonické práci v Nizozemí nám vyprávěl Tomáš Novák. Duchovním vrcholem setkání byly společné bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně pod vedením Radima Žárského, faráře v Semonicích.

Opakovaně si ověřuji, jak je pro mne právě způsob diakonického setkání důležitý. V záplavě setkání v průběhu roku, kdy intenzivně přijímám a předávám informace, vzdělávám se či řeším problémy, plánuji a podobně, je zde prostor tří dnů pro zásadní změnu denního rytmu, zastavení a ztišení před Hospodinem. Osobně jsem ocenil způsob práce s biblickým příběhem formou bibliodramatu vedenou Jírou Weinfurterem, které se prolínalo celým setkáním, které byť počtem menší mělo krásnou atmosféru. Povzbudila mne pečlivě připravená bohoslužba s večeří páně Radima Žárského, při které jsme mohli hodně zpívat. Další vstupy byly také zajímavé, ale ty již poněkud vybočovaly z rámce zaměřeného na usebrání se a ztišení. I po tolika letech mne vždy překvapí, že se kolegové a kolegyně ochuzují o tak mimořádné společenství. (Dan Žárský)

IMG_0146Úžasné prostředí Sola gratia není způsobeno jenom nádhernou podzimní scenérií, ale také starostlivou a laskavou péčí paní vedoucí Leony Olivíkové. Nejen její péče, nejen meditativní výstup na Hostýn podzimním lese, člověka přivede ke vnímání toho, co všechno dostává ve starostlivém vztahu, kterým ho zahrnuje Bůh Otec, Stvořitel, Potěšitel a Přímluvce. Člověk si uvědomí, jak hluboce bytostný a důležitý je tento rozměr vztahu s Bohem v jeho každodenní náročné službě druhému.

 

ŠB